Počet stránek ve webu: 43.265

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Můj přítel vystavil fakturu za zhruba 220.000 Kč za servis harvestoru. Jelikož tato práce byla zajištěna přes známého mého přítele, odeslal vystavenou fakturu přes něj, poněvadž se jedná o německou společnost a známý, přes kterého faktura šla, umí dobře německy a s dotyčným se zná. Peníze stále nepřicházely, a když se o platbu začal známý zajímat, bylo mu řečeno, že faktura byla již zaplacena.

Známý si tedy nechal poslat i potvrzení o platbě - i když se jednalo jen o jakousi fotografii. Na výpise bylo uvedeno cizí číslo účtu. Německá společnost nám tedy zaslala fakturu, kterou obdržela, na které bylo přepsáno číslo účtu mého přítele. Nejspíše jednoduše, v nějakém programu malování, nebo něco podobného. Pan Heydecke, který fa platil, šel tedy na policii podat hlášení. Odeslal nám i potvrzení od policie. Známý nám na to řekl, že to bude řešit s bankou a že taktéž zajde na policii. Je tomu už ale více jak měsíc a stále se nic neděje. Nám jde nyní hlavně o to, abychom měli v pořádku účetnictví. Nevíme, jak nyní situaci řešit. Vystavená faktura byla tedy zaplacena - ale na jiné číslo účtu, takže jsme peníze neobdrželi. Přítel je plátce DPH, a tak nevíme, jak pokračovat, abychom z toho nemuseli platit daň? Jestli to tedy ještě půjde. V příloze zasílám naši original fakturu, poté fakturu, na které bylo změněno číslo účtu a kterou údajně obdržel odběratel, a pak ještě potvrzení z policie, kde byl odběratel problém nahlásit. Děkuji a přeji pěkný den, s pozdravem, Eliška.

 

ODPOVĚĎ:
Z přiložených faktur je jednoznačně vidět, že někdo, kdo v celém řetězci osob měl fakturu k dispozici nebo se podílel na jejím zpracování, ji neoprávněně pozměnil. Můj osobní názor na pozměnění je ten, že k němu mohlo dojít v nějakém pdf editoru nebo něčem podobném, protože na pozměněné faktuře je adresa poskytovatele uvedená stejným fontem jako na originálu, ale došlo k posunutí v důsledku nezalomení řádku, kde adresa není úplně stejně na 2 řádky jako u původní faktury a číslo účtu už je skutečně přepsané už jiným fontem než u originálu. Navíc podle názvu banky a čísla konta to vypadá, že jde o banku, která poskytuje účet vedený ve Velké Británii, moderní platformu pro správu účtu a působí i v ČR. Možná byste se i vy měli obrátit na policii v ČR. Další postup v této věci je na ogánech činných v trestním řízení.
Z hlediska DPH na základě faktury, kterou jste poslala v příloze, se jedná o poskytnutí služby osobě povinné k dani, která má sídlo v jiném členském státě EU, místem plnění pro účely DPH je v tomto případě Německo a DPH odvede v Německu příjemce služby (přeshraniční reverse-charge). Navíc faktura je z hlediska DPH správně vystavená, máte tam celkovou cenu za opravu a není zde uvedena DPH, protože místo plnění je v Německu. Takže Váš přítel z uvedeného plnění neplatí v ČR DPH.
Z hlediska daně z příjmů je plnění stále pohledávkou, u fyzické osoby se bude o zdanitelný příjem jednat až dojde k faktické realizaci příjmu peněz.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.