Počet stránek ve webu: 40.811

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Každý měsíc dostávám pravidelně finanční dar od mé matky ve výši 25.000 Kč. Vím, že v přímé linii se dar danit nemusí, ale můj dotaz zní: Mohu nebo nesmím tento dar uvádět v daňovém přiznání (jsem pouze OSVČ)? Důvodem dotazu je problém s bankou při jednání o poskytnutí hypotéky.

Banka tento můj příjem od matky jako příjem neuznává (doloženy výpisy za několik let zpětně) s tím, že pokud bych to měla v daňovém přiznání, tak tento příjem uznají. Četla jsem, že dary osvobozené od daně se v daňovém přiznání nezapisují a ty které jsou zapsány se musí zdanit. Předem děkuji za radu Eleonora.

 

ODPOVĚĎ:
Příjmy, které jsou osvobozené od daně z příjmů se nezahrnují do daňového přiznání. Samozřejmě, že nikde není přímo uvedeno, že by zahrnutí osvobozeného příjmu do daňového přiznání bylo zakázáno, ale takový postup jde proti základnímu smyslu správy daní, což je postup jehož cílem je správné zjištění a stanovení daní a zabezpečení jejich úhrady.
Další problematikou je to, zda banka pro přiznání hypotéky uznává ostatní příjmy podle §10 zákona o daních z příjmů, do kterých dar od matky patří, a v rámci kterého se bežně neosvobozené dary zdaňují v daňovém přiznání, protože se nejedná o příjmy ze zaměstnání nebo výkonu činnosti OSVČ.
Pokud by dar souvisel přímo s podnikáním a přijala byste ho o Vaší matky jako OSVČ, potom by dar nebyl osvobozený od daně a zahrnoval by se do daňového přiznání mezi příjmy z výkonu samostatné činnosti podle §7 zákona o daních z příjmů. V tomto případě by dar podléhal kromě daně z příjmů i zdravotnímu a důchodovému pojištění.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 99 Kč. Odpověď obdržíte do 24 hodin! Poradit se s právníkem