Počet stránek ve webu: 40.205

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

2019 jsme zakoupili pozemek s rozestavěným rodinným domem. Stavební povolení ke stavbě bylo vydáno 1981, dům nebyl nikdy dokončen, ani zkolaudován. Tato koupě byla zapsána v katastru nemovitosti 17.12.2019. Tento den proběhla kolaudace domu, ale její ukončení bylo pro závady na 3 měsíce odloženo. Prosím o radu, zda musím z koupě domu zaplatit daň. Děkuji Bedřiška.

ODPOVĚĎ:
U daně z nabytí nemovitých věcí z koupě domu je povinnost zaplatit daň a podat daňové přiznání do konce třetího měsíce následujícho po měsíci, ve kterém byl proveden vklad vlastnického práva v katastru nemovitostí (podle Vašeho dotazu zde tato skutečnost nastala, takže budete muset zaplatit daň).
Vliv kolaudace má vliv pouze na osvobození od této daně, a to takový, že první úplatné nabytí vlastnického práva je od daně z nabytí osvobozeno pouze tehdy, dojde-li k němu v době 5 let ode dne dokončení nebo započetí užívání rodinného domu a to od toho dne, který nastane dříve. Nabytí vlastnického práva u Vás došlo před dokončením stavby (kolaudace). Jediná možnost by byla pokud se jednalo o první nabytí vlastnického práva k uvedenému domu za podmínky, že v době kratší než 5 let před prodejem započalo jeho uživání k bydlení (uživání rozestavěného nezkoladovaného domu).