Počet stránek ve webu: 41.499

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Jsme malá společnost (cca 2 zaměstnanci). Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek zařazujeme do odpisových skupin dle zákona č. 586/92 Sb. Daňové i účetní odpisy se vypočítavají 1x ročně pro sestavení přiznání k dani z příjmu, používá se zrychlený odpis (účetní odpisy jsou rovny daňovým).

1) Je možné z důvodu nízkého zisku 2019 přerušit na rok odpisování  daňových a účetních odpisů? Resp. lze účetní odpisy vůbec přerušit a  jak tedy správně postupovat?
2) Jsme plátci DPH. V případě nájemní smlouvy na osobní vůz jiné  společnosti, můžeme účtovat nájemné bez DPH?
S pozdravem a díky moc za odpověď Igor.

 

ODPOVĚĎ:
1) Ano, je to možné u daňových odpisů hmotného majetku, umožňuje to §23 odstavec 8 zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. Odpisování můžete přerušít a v dalších letech pokračujete v odpisování podle odpisového plánu pro daňové odpisy, jako by k přerušení vůbec nedošlo (tak, že ve výsledku jste např. u majetku který se daňově odepisuje 5 let, uplatnil odpisy dohromady za 5 let (3 roky provádíte odpisy, třeba na 2 roky je přerušíte a zbylé 2 roky uplatníte v následujících 2 letech) - příklad: rok 2016 = 1. rok odpisování; rok 2017 = 2. rok odpisování; rok 2018 = 3. rok odpisování; rok 2019 = odpisování přerušeno; rok 2020 = odpisování přerušeno; rok 2021 = 4. rok odpisování; rok 2022 = 5. rok odpisování).
I když v rámci zjednodušení administrativy jsou Vaše daňové odpisy hmotného majetku rovny účetním, tak v rámci přerušení odpisování se na odpisy budete muset dívat odděleně. Daňové odpisy slouží pro stanovení základu daně a lze je přerušit, daňové odpisování svou podstatou reflektuje fiskální hledisko příjmové stránky státního rozpočtu. Účetní odpisy slouží k naplňování podstaty účetnictví a zobrazení skutečného hospodaření společnosti (účetní odpisy reflektují skutečné využívání majetku), účetní odpisy přerušit nemůžete, v případě přerušení by se jednalo o zkreslování hospodaření účetní jednotky. Takže v době přerušení daňového odpisování hmotného majetku dále uplatňujete u tohoto majetku účetní odpisy.
2) Jako plátci DPH v případě nájmu dopravního prostředku jiné společnosti s místem plnění v ČR musíte najémné účtovat s DPH a uvést výši daně na daňovém dokladu pro účely DPH.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 69 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.