Počet stránek ve webu: 40.611

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

2018 jsme s bratrem po úmrtí matky zdědili byt, který aktuálně vlastníme každý z jedné poloviny. Bratr se rozhodl do bytu nastěhovat a mě vyplatit. Byt matka vlastnila od devadesátých let. Bratr to chce řešit darovacími smlouvami. Já mu daruji 1/2 bytu a on mně daruje finanční částku v domluvené výši.

Je takový postup možný? Pokud by převod nemovitosti proběhl kupní smlouvou, je odváděna mezi sourozenci? Děkuji.  

 

ODPOVĚĎ:

V obou případech se dani z nabytí nemovitosti nevyhnete. Příbuzenský vztah na daň z nabytí nemovitých věcí nemá vliv, předmětem daně je úplatné nabytí vlastnického práva k nemovité věci (tj. prodej). Při použití kupní smlouvy bude Váš bratr mít povinnost zaplatit daň z nabytí nemovitých věcí.
V případě řešení problému darováním, tak jak jej popisujete, se jedná o tzv. institut vzájemného darování, upravený v §53 zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí, který říká bylo-li ujednáno, že i dárce bude navzájem obdarován, jedná se pro účely daně z nabytí nemovitých věcí o koupi nebo směnu (tzn. že se opět jedná o úplatné nabytí, které je předmětem daně z nabytí nemovitých věcí). I v tomto případě bude Váš bratr mít povinnost zaplatit daň z nabytí nemovitých věcí.