Počet stránek ve webu: 40.292

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Otec 10/2008 převedl členská práva k družstevnímu bytu na syna a jeho ženu (měl právo /věcné břemeno/ dožití v bytě). Syn se rozvedl 4/2014. V majetkovém vyrovnání je napsáno, že byt vlastní oba a bude se řešit až po smrti otce. V bytě bydlel a měl trvalý pobyt pouze otec a sám hradil náklady spojené s užíváním.

07/2019 otec zemřel. Syn požádal o odkoupení do osobního vlastnictví. Platí se daň z nemovitosti po zápisu do katastru nemovitostí? Jaké má právo bývalá manželka na výše uvedený byt? Kdy se po převodu do osobního vlastnictví může s bytem disponovat? (pronájem, prodej). Platí se daň z prodeje nemovitosti? Děkuji za odpověď. Simona

 

ODPOVĚĎ:
Pokud byla členská práva psaná na oba manžele, pak má manželka v rámci vypořádání právo na vyplacení, teoreticky tedy může žádat polovinu hodnoty bytu. Po převodu bytu do osobního vlastnictví je třeba jej přihlásit k dani z nemovitosti, a to do ledna roku následujícího po roce, kdy byl byt do osobního vlastnictví přepsán. Po převodu do osobního vlastnictví lze s bytem disponovat okamžitě, v případě prodeje platí daň kupující - daň z nabytí nemovité věci.