Počet stránek ve webu: 40.811

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Dlouholetý partner, s nímž žiji více jak 13let ve společné domácnosti a s nímž mám potomka, mi chce darovat byt. Dotaz: vztahuje se na mě osvobození od daně? Každý máme trvalé bydliště na jiné adrese, žijeme v domě, který je v mém vlastnictví, (nejsem zde já a ani on trvale nahlášeni), nejsme sezdáni a byt, který mi chce darovat se nachází v jiném městě.

Bude se na mě vztahovat osvobození od daně podle §10, odst. 3, c? -osoby, které s dárcem žijí nejméně jeden rok ve společné domácnosti atd. Jak doložit např. finančnímu úřadu, neboť budu uvádět v daň. přizn. a chci mít jistotu, že mi nemůže daň. správa doměřit daň. Děkuji za odpověď.  

 

ODPOVĚĎ:
Pro účely osvobození podle §10 odtsvace 3 písmena c) bodu 2) je podstatný skutečný stav, zda jste spolu žili nejméně po dobu jednoho roku bezprostředně před získáním bezúplatného příjmu ve společně hospodařící, nikoliv formální stav, kde máte nahlášenou adresu trvalého bydliště. Není také důležitý vztah mezi Vámi a Vaším partnerem. Podle informaci z Vašeho dotazu splňujete nárok na osvobození od daně z příjmů z darování bytu. Příjem od daně osvobozený se neuvádí v daňovém přiznání. V případě, že bude osvobozený příjem v hodnotě větší než 5.000.000 Kč, tak je nutné jej oznámit finančnímu úřadu.
V případě, že daňová správa bude mít pochybnosti (údaj o nabytí vlastnického práva k bytu získá z katastru nemovitostí) a bude vyžadovat prokázání osvobození, tak jako důkazy lze využít Vaše čestné prohlášení, že skutečně splňujete podmínky pro osvobození a skutečně spolu žijete ve společně hospodařící domácnosti, dále pak svědectví sousedů z lokality, že v domě skutečně žijete, svědectví sousedů z Vašeho nahlášeného trvalého bydliště, že se tam skutečně nezdržujete, případně další svědci (např. poštovní doručovatel a jiné osoby), kteří Vám mohou tyto skutečnosti potvrdit.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 99 Kč. Odpověď obdržíte do 24 hodin! Poradit se s právníkem