Počet stránek ve webu: 40.256

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mám invalidní důchod, tedy ID 3. stupně. 02/2019-08/2019 jsem se věnovala doučování dětí, navštěvovala jsem je doma. Příjmy mám velmi rozdílné, většinou do 10.000 Kč, někdy ale i více. Mé dotazy zní:

1. Potřebuji výpis ze živnostenského rejstříku?
2. Týkají se mě daně? V jaké výši?
3. Jak případně vést evidenci a hlavně jak mě ovlivní případné zavedení EET pokladen do služeb?
Děkuji.

 

ODPOVĚĎ:
1) Jedná se soustavnou a samostatnou činnost (z dotazu nevyplývá, že by šlo o nahodilý a jediný příjem), na kterou byste měla mít živnostenské oprávnění.
2) Ano, týkají se Vás daně. Konkrétně daň z příjmů fyzických osob, zde ale předpokládám vzhledem k výši Vašich příjmů a základní slevě na poplatníka plus slevě na dani pro ID 3. stupně, bude Vaše výsledná daň nulová. Dále se Vás týká zdravotní a sociální pojištění. Vzhledem k ID 3. stupně budete považována za OSVČ vykonávající vedlejší činnost. V roce zahájení podnikání je možné ve Vašem případě na základě žádosti neplatit zálohy. U zdravotního pojištění budete v dalších letech platit zálohy podle skutečného výdělku předcházejícího roku, u důchodového pojištění (sociální) budete platit zálohy pokud dosáhnete rozhodného příjmu pro účast na pojištění, tj. 2,4 násobek všeobecnného vyměřovacího základu (průměrná mzda před 2 lety přepočítaná koeficientem), za rok 2019 to je cca 78.900 Kč (příjmy po odpočtu výdajů), pokud hranici přesáhnete, tak musíte platit minimální zálohu pro vedlejší činnost, tento rok to je 955 Kč měsíčně.
3) Pokud budete chtít uplatňovat paušální výdaje, tak stačí vést pouze evidenci příjmů a pohledávek. Pokud budete uplatňovat skutečné výdaje, tak musíte vést daňovou evidenci - příjmy, výdaje, pohledávky, závazky, zásoby, majetek atd. s dělením na daňově uznatelné a neuznatelné položky.
Případné zavedení EET se Vás dotkne, pouze pokud přijímáte platby v hotovosti a budete mít povinnost vydávat účtenky. Buď si můžete pořídit přímo platební terminál nebo je možnost využít domácího PC a nějakého freeware softwarového řešení a předem doma vytisknout účtenku, pokud víte kolik budete inkasovat. Vzhledem k rozsahu činnosti, jak vyplývá z Vašeho dotazu, budete určitě mít možnost využít zvláštní režim EET (neplátce DPH, hotovostní příjmy do 600.000 Kč) v podobě bloku papírových účtenek (pro představu myslím, že podoba a styl může být jako u tzv. klasických paragonů, které prodávají v papírnictví), které Vám bezplatně poskytne Finanční úřad a při přijetí tržby vydáte klientovi ručně vypsanou účtenku a nechat si její stejnopis a dále čtvrtletně budete Finančnímu úřadu vyplňovat přehled o hotovostních tržbách.