Počet stránek ve webu: 40.205

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jsem důchodce s dvojím občanstvím - českým a americkým. Trávím většinu času v České Republice a proto posílám každý rok české daňové přiznání. Jaká bude moje daňová povinnost k České Republice, když budu trávit víc než 181 dní v roce v zahraničí? Jinými slovy, jakou podmínku musím splnit, abych nemusel podávat daňové přiznání v Česku:

a) bydlet více než 182 dní v roce v zahraničí
b) bydlet více než 182 dní v roce v zahranice a zrušit trvalý pobyt v Češku

Když zruším trvalý pobyt v Češku, jaké to bude mít důsledky pro moji penzi v České Republice (dostávám malou částečnou penzi od Českého Úřadu Sociálního Zabezpečení), a kam všude bych musel zrušení trvalého pobytu nahlásit (Sociální Úřad, banky, registrace auta, ...).   Děkuji. S pozdravem Luboš.

 

ODPOVĚĎ:
Ve Vašem případě se jedná o problém tzv. daňového rezidenství. Pokud jste daňovým rezidentem ČR, pak Vaše celosvětové příjmy zdaňujete v ČR. Pokud nejste rezidentem ČR, tak máte vůči České republice pouze omezenou daňovou povinnost, zdaňujete jen příjmy ze zdrojů na území ČR, nikoliv celosvětové příjmy. Abyste nemusel podávat daňové přiznání v České republice musíte být z pohledu českých daňových zákonů považován za amerického daňového rezidenta, tj. nerezidenta ČR.
Daňový rezident ČR je ten, kdo má na území ČR bydliště nebo se na území ČR zdržuje alespoň 183 dnů (do limitu se počítá každý započatý den pobytu) v příslušném kalendářním roce. Tudíž byste měl zrušit trvalý pobyt v ČR a zároveň se zdržovat na území ČR maximálně 182 dnů v kalendářním roce (183 a více dní v roce se zdržovat na americkém území).
I když si zrušíte trvalý pobyt v ČR, tak na penzi budete mít stále nárok, ten je dán především splněním podmínky dosažení penzijního věku a dobou pojištění.
Trvalé bydliště si můžete změnit na příslušném odboru magistrátu města nebo obecním úřadu, který je místně příslušný Vašemu současnému bydlišti na území ČR. Česká správa sociálního zabezpečení, Finanční úřad a další jiné úřady by měli Vaši novou adresu získat z databáze obyvatel, kde provedl změnu magistrát/obecní úřad. Z hlediska zdravotního pojištění, i když zde nebudete většinu roku pobývat, tak jako osoba pobírající penzi z českého důchodového systému máte v ČR nárok na zdravotní péči a v ČR zůstáváte stále pojištěn. Samostatně budete muset nahlásit změnu trvalého bydliště u bank a jiných soukromých organizací, kde je vyžadováno Vaše trvalé bydliště.