Počet stránek ve webu: 43.284

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Tchýně 2017 přepsala na svého syna na bytovém družstvu družstevní podíl. Tchýně pak v bytě dál bydlela a její syn se o ni staral. Asi po roce a půl, po zhoršení zdravotního stavu se tchýně dostala do domova pro seniory. Nyní jsme družstevní podíl prodali. Vlastnictví družstevního podílu trvalo méně než 5 let, takže je nutné podat daň z příjmu.

Může se daň prominout, když manžel vlastnil družstevní podíl dva roky a staral se o maminku, přestože měl trvalé bydliště na jiné adrese? Děkuji za odpověď.

 

ODPOVĚĎ:
Bohužel individuální promíjení daně už nějakou dobu není možné, ani Vámi uváděné skutečnosti nezakládají možnost osvobození od daně z prodeje družstevního podílu.
Existuje jediná možnost pro osvobození od daně z příjmů, pokud příjem získaný z prodeje družstevního podílu do jednoho roku následujícího po roce, kdy jste jej obdrželi použijete na uspokojení vlastní bytové potřeby (nákup bytu, pozemku pro stavbu rodinného domu, stavbu nebo koupi rodinného domu, za podmínky, že takto pořízená nemovistost bude sloužit pro vaše bydlení), nebo jste obdobnou částku vynaložili na pořízení vlastní bytové potřeby v době jednoho roku před prodejem družstevního podílu, je nutno také splnit podmínku, že v souvislosti s prodejem podílu bude zrušena nájemní smlouva k bytu, pokud Váš manžel byl zároveň veden jako osoba, která byla nájemcem bytu.
Jinak nezbývá než příjem úvest v daňovém přiznání a zaplatit daň. Daň ovšem nebudete platit z celkového obdrženého příjmu z prodeje družstevního podílu. K příjmu z prodeje podílu můžete jako výdaj uplatnit pořizovací cenu tohoto podílu a další náklady související s prodejem, jako například náklady za advokátní služby za sepsaní prodejní smlouvy. Tím, že Vaše tchýně na svého syna (Vašeho manžela) přepsala podíl, tak se z jeho pozice jednalo o obdržení daru (bezúplatný příjem). V tomto případě bude cena, za kterou družstevní podíl nabyl cena družstevního podílu stanovená na základě znaleckého posudku ke dni obdržení daru (tzn. jakou hodnotu měl podíl v době, kdy Vaše tchýně na svého syna družstevní podíl přepsala). Výsledná daň z příjmu se vypočítá: (prodejní cena družstevního podílu mínus nabývací cena družstevního podílu mínus dlaší výdaje související s prodejem) vynásobeno sazbou daně = výsledná daň z příjmu. Pokud Vám hodnota v závorce (tj. základ daně) vyjde nulová nebo záporná, potom výsledná daň z příjmů z prodeje podílu bude nulová.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.