Počet stránek ve webu: 40.448

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Mám dotaz týkající se darování nemovitosti. Do jaké skupiny patří vnukova manželka. V případě že bych chtěla darovat nemovitost manželce mého vnuka (byla by vnukova manželka osvobozena od daně? ) Případně prosím o radu jak to udělat, aby část mého majetku získala vnukova manželka? Jaké jsou možnosti? Např. sepsání závěti atd. Děkuji za odpověď, Smutná.

ODPOVĚĎ:
Dobrý den,
vnukova manželkam patří do příbuzenské linie vedlejší. Vnukova manželka bohužel už v případě darování nemovistosti od Vás osvobozena od daně nebude. Zákon o daních z příjmů v §10 odst. 3 písmenu c) bodu 1. přiznává osvobození celé příbuzenské linii přímé a v příbuzenské linii vedlejší osvobození darů od daně omezuje na dary pouze od těchto přesně uvedených příbuzných: sourozence, strýce, tety, synovce nebo neteře, manžela, manžela dítěte, dítěte manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů.
Z hlediska příbuzenské linie by vnukova manželka musela z darované nemovitosti zaplatit 15% daň z příjmů z hodnoty nemovitosti určené znaleckým posudkem podle zákona o oceňování majetku k okamžiku darování.
Další varianta by mohla být darovat nemovitost do SJM vnuka a jeho manželky (přímo do jejich společného jmění manželů). V takovém případě se příjem daní jen u jednoho z nich a vnuk jako přímý příbuzný v linii přímé splňuje osvobození od daně, vnukova manželka by pak nemusela platit daň z příjmů. Takovým způsobem by vnukova manželka získala vlastnické právo k Vašemu majetku a nemusela platit daň z příjmů z obdrženého daru, byť by se jednalo o SJM (vlastnické právo budou mít oba k celé nemovitosti), tak následně by bylo už na nich zda si majetek rozdělí na vlastnické podíly nebo ponechají v SJM, popřípadě v případě rozvodu manželů by došlo k vypořádání majetku.
Ovšem je tu ještě jedna možnost osvobození od daně z příjmů a to ta, pokud by vnukova manželka žila s Vámi ve společně hospodařící domácnosti (nemovitosti, kterou chcete darovat) po dobu nejméně jednoho roku bezprostředně před darováním a z tohoto důvodu pečovala o domácnost, v takovém případě, kdokoliv, kdo splňuje tyto výše uvedené podmínky má na základě §10 odst. 3 písmena c) bodu 2. zákona o daních z příjmů nárok na osvobození od daně z obdrženého daru.
Poslední varianta je z hlediska právní jistoty, aby bylo zaručeno, že opravdu v budoucnu bude vnukova manželka nemovitost vlastnit riziková. Nemovitost nabytá na základě odkazu nebo závěti v rámci řízení o dědictví by byla u manželky Vašeho vnuka osvobozena (zde z hlediska osvobození nehraje roli příbuzenský vztah) od daně z příjmů. Při této variantě je riziko, aby například Vaši příbuzní v linii přímé (neopomenutelní dědicové ze zákona - např. děti nebo vnuk) nenapadli v budoucnu závěť. Variantu se závětí by vyžadovala navštívit notáře nebo advokáta a nechat provést důkladnou právní analýzu, zda by nemohla být závěť nenapadnutelná a jak vypořádat ostatní dědice. Proto variantu se sepsáním závěti Vám nedoporučuji provádět pouhým sepsáním závěti, ale pokud byste se rozhodla jít touto cestou, tak tuto variantu důkladně probrat s notářem nebo advokátem.