Počet stránek ve webu: 39.671

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
5 1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Chtěla bych Vás poprosit o radu. Maminka 2018 zdědila po otcových rodičích (otec zemřel v r. 2000) rodinný dům. Dědila tedy snacha. Protože v domě bydlet nechtěla, rozhodla se ho prodat. Trvalé bydliště tam neměla. Dům prodala s tím, že peníze využije na stavbu nového domu pro sebe. Dočetli jsme se, že pokud peníze využije na stavbu nového domu, daň z prodeje zděděné nemovitosti se neplatí, jinak je daň 15%, což je strašné. Na FÚ v Kolíně jí bylo řečeno, že to nelze. Prosíme tedy o radu, lze nebo nelze uplatnit peníze na stavbu nového bydlení bez toho, aby se platila 15% daň? Děkuji, Pavlína

ODPOVĚĎ:
Částečně máte pravdu, podle §4 odst. 1 písmeno v) zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů tato možnost existuje, ale podmínkou, aby toto osvobození z prodeje nemovitosti platilo je, aby v prodávané nemovitosti měla Vaše maminka bezprotředně bez prodejem bydliště kratší než 2 roky a peníze z prodeje použije na uspokojení vlastní bytové potřeby - nákup bytu, výstavba nového domu atd. , za podmínky, že v něm bude mít bydliště. Podle dotazu to vypadá, že podmínky pro nárok na osvobození nesplňujete.
Pokud nemáte nárok na osvobození, tak budete muset přiznat a zaplatit daň z prodeje. Ovšem mohu Vás uklidnit, že nebudete muset platit daň 15 % z celé prodejní ceny. Příjem bude zdaňován podle §10 - Ostatní příjmy, k prodejní cené nemovitosti budete mít možnost uplatnit daňově uznatelný výdaj, tímto daňově uznatelný výdajem bude pořizovací cena nemovistosti. V případě nabytí domu děděním bude touto pořizovací cenou hodnota nemovitosti ke dni nabytí vlastnického práva děděním na základě znaleckého posudku.
Příklad: dům měl v době jeho nabytí děděním hodnotu podle znaleckého posudku 2.000.000 Kč, dům prodáte za 3.000.000 Kč. Prodejní cena činí 3.000.000 Kč, výdajem je hodnota domu ve výši 2.000.000 Kč. Rozdíl mezi prodejní cenou 3.000.000 Kč mínus hodnota domu 2.000.000 Kč je 1.000.000 Kč, tento rozdíl je základem pro výpočet daně, tím pádem by byla daň 150.000 Kč (15 % z 1.000.000 Kč). Může se také stát, že žádnou daň ani platit nebudete, dům bude mít hodnotu 2.000.000 Kč, prodáte jej za 2.000.000 Kč nebo za menší cenu, základem daně potom bude v takovém případě 0 Kč a 15 % daň z příjmu vyjde 0.