Počet stránek ve webu: 43.284

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Otec koncem roku 2018 získal v rámci znovuotevření dědického řízení po svém otci (můj děda) ornou půdu. Děda je již 24 let po smrti a uvedenou ornou půdu získal od své druhé ženy (není matkou mého otce) také v rámci dědictví po její smrti. Děda o této půdě nevěděl, nikdy nebyl v katastru zapsán jako majitel, tam do 2018 byla uvedena jeho žena, i když je 34 let po smrti.

Můj otec by rád uvedenou půdu 2019 prodal, ale bude z ní muset platit 15% daň z příjmu nebo se jedná o dědictví v přímé linii s časovým rámcem nad 5 let.
Děkuji. Sandra

 

ODPOVĚĎ:
Prodej je osvobozen od daně z příjmů pokud mezi nabytím vlastnického práva a prodejem nemovité věci dobu 5 let, doba 5 let se zkracuje o dobu, po kterou byly tyto nemovité věci prokazatelně ve vlastnictví zůstavitele v případě, že jde o prodej nemovitých věcí nabytých děděním od zůstavitele, který byl příbuzným v řadě přímé nebo manželem.

Podle výkladu litery zákona Váš otec nárok na osvobození nemá, protože doba mezi nabytím jeho vlastnického práva a prodejem by nepřesáhla dobu 5 let. Na první pohled nemá nárok na osvobození i z hlediska vlastnictví pozemku zůstavitelem, protože jenom podle údajů v katastru nelze prokazatelně dokázat, že pozemek byl ve vlastnictví jeho otce (Vašeho dědy).
Ovšem si myslím, že nárok na osvobození by Váš otec mohl získat, protože je by bylo možné prokázat, že pozemek byl prokazatelně ve vlastnictví zůstavitele (Vašeho dědy), sice nebyl změněn údaj v katastru nemovitostí, ale právě na základě dokladů prokazujících dědické řízení a identifikaci pozemku, protože údaj v katastru se defakto nezakládal na skutečném stavu.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.