Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

02/2018 jsem od rodičů dostala byt darovací smlouvou. Byl zatížen věcným břemenem obou rodičů, kteří tam měli trvalé bydliště. Já mám trvalé bydliště na jiné adrese. Oba rodiče zemřeli a potřebuji byt prodat. Musím platit daň z prodeje nebo jsem osvobozena? Děkuji, Vanda

ODPOVĚĎ:
Bohužel budete muset příjem přiznat a zaplatit daň z příjmu, protože nesplňujete nároky na osvobození z prodeje bytu podle §4 odstavec 1 písmeno a) a b) zákona o daních z příjmů. Podmínku bydliště 2 roky (§4/1/a) pro uznání osvobození od daně nesplňujete, další možnost pro osvobození je doba vlastnictví bytu 5 let (§4/1/b) a tu bohužel také nesplňujete. Problém nastal v darování, pokud by byt nebyl darován, ale byl předmětem dědictví, tak se doba držení nemovitosti 5 let zkracuje o dobu, po kterou byl byt v držení zůstavitele a potom by byla možnost splnit nároky na osvobození příjmu z prodeje bytu.
Ale daň nebude počítána z celého příjmu, k příjmu z prodeje bytu budete moci uplatnit výdaj, kterým bude cena bytu určená podle zvláštního právního předpisu o oceňování majetku (zákon o oceňování majetku) ke dni jeho nabytí a případná daň bude vypočtena z rozdílu příjem-výdaj.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.