Počet stránek ve webu: 43.086

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Rád bych se zeptal, jak dále postupovat v případě koupě pozemku. Oslovil jsem vlastníka pozemku s tím, že bych od něj část rád koupil. Vlastník neměl žádný problém a souhlasil, že můžeme společně zajít na úřad a část jeho pozemku rozdělit. Úřad pozemek rozdělil přesně dle žádosti. Ohledně části pozemku jsme tedy sepsali kupní smlouvu a peníze byly uhrazeny.

Na mě je teď, abych podal návrh na vklad, abych byl zapsán jako vlastník oddělené části pozemku. Rád bych ale pozemek ještě předtím prodal své společnosti. Mohu uzavřít se svou společností smlouvu, kterou tento pozemek přeprodám za stejnou hodnotu, za kterou jsem jej nabyl od původního vlastníka a podat pak návrh na vklad do katastru nemovitostí už jako společnost? Taky bych se rád zeptal, zda musím mít obě smlouvy tedy tu s původním vlastníkem, tak tu druhou, kterou si to převádím z fyzické osoby na právnickou nějak ověřenou. Jak bych měl v této situaci postupovat? Jsem teď v situaci, kdy mám souhlas úřadu s rozdělením pozemku a kupní smlouvu s původním vlastníkem, rád bych se zeptal, zda je mnou popsaný postup výše možný, případně jak jinak postupovat. Děkuji.

 

ODPOVĚĎ:
Odpověď na Váš dotaz rozdělím do dvou částí:
1/ Prodej pozemku společnosti:
Dle mého názoru není Vámi zamýšlený postup možný – tzn. že v katastru nemovitostí bude zapotřebí provést nejdříve přepis vlastnického práva k předmětnému pozemku ze souseda na Vás a následně bude možné provést druhý přepis – z Vás na Vaší společnost.
Je totiž nutné si uvědomit, že vlastníkem předmětného pozemku se stanete až ve chvíli, kdy o tom bude proveden zápis v katastru nemovitostí. Vyplývá to z § 1105 občanského zákoníku, dle něhož platí, že:
„Převede-li se vlastnické právo k nemovité věci zapsané ve veřejném seznamu, nabývá se věc do vlastnictví zápisem do takového seznamu. “
Pokud tedy v katastru nemovitostí dosud figuruje soused, je stále vlastníkem předmětného pozemku. V takové situaci by katastrální úřad těžko akceptoval kupní smlouvu, jejímž prostřednictvím byste převáděl vlastnické právo ze sebe (když jste zatím nevlastníkem tohoto pozemku) na Vaší společnost. V takové situaci by katastrálnímu úřadu nezbývalo nic jiného, než žádost o přepis vlastnického práva zamítnout, jelikož by mu byla předložena kupní smlouva, v níž by jako vlastník vystupoval někdo, kdo jím dle katastru nemovitostí není.
V první řadě je proto nutné, aby došlo k převodu vlastnického práva ze souseda na Vás. Až budete v katastru nemovitostí zapsán jako vlastník předmětného pozemku, bude možné, abyste se svou společností uzavřel kupní smlouvu a tento pozemek převedl na svou společnost (přičemž bude opět nutné provést zápis nového vlastníka do katastru nemovitostí).
Jelikož určující pro Vás bude právní názor katastrálního úřadu, doporučuji Vám se s tímto dotazem obrátit přímo na místně příslušný katastrální úřad.
2/ Úřední ověření podpisů na smlouvách:
Podpis smlouvy, na jejímž základě má být proveden převod vlastnického práva v katastru nemovitostí (ve Vašem případě se jedná o kupní smlouvu), musí být úředně ověřen (jak to vyplývá z § 7/2 katastrálního zákona). Toto úřední ověření podpisu lze provést na poště, obecním úřadě, resp. na kterémkoli czechpointu.
Návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí (tedy příslušný formulář) musí být podepsán všemi účastníky vkladového řízení (tedy prodávajícím i kupujícím – jak to vyplývá z § 13 katastrálního zákona). Podpisy tohoto formuláře nemusí být úředně ověřeny.
_____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník
zákon č. 256/2013 Sb. , o katastru nemovitostí (katastrální zákon)

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.