Počet stránek ve webu: 43.214

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

7/2023 jsme koupili bungalov - novostavbu prostřednictvím M& M Reality, k předání domu došlo po zápisu do katastru nemovitostí ČR 8/2023. V předávacím protokolu se RK písemně zavázala, že do do konce 9/2023 předá kolaudační protokol, stavební dokumentaci a revizní zprávy (komín, voda, elektro).

Stále nic nedodali, vymlouvají se na původního majitele. Prosím, na koho se máme obrátit, abychom tyto dokumenty k našemu domu získali? Jaké jsou povinnosti RK/původního majitele při prodeji? Jaké je naše vymahatelné právo?

 

ODPOVĚĎ:
V tomto případě je nutné vyjít z § 125/1 stavebního zákona, dle něhož platí, že:
„Vlastník stavby je povinen uchovávat po celou dobu trvání stavby ověřenou dokumentaci odpovídající jejímu skutečnému provedení podle vydaných povolení … Při změně vlastnictví ke stavbě odevzdá dosavadní vlastník dokumentaci novému vlastníkovi stavby. “
Původní vlastník je tedy skutečně povinen předat Vám dokumentaci, kterou má k dispozici. Splnění této jeho povinnosti by mohlo být vymahatelné i soudně – nemyslím si ovšem, že by se jednalo o ideální variantu (výsledek soudního řízení se dozvíte po relativně dlouhé době, přičemž nebude nikdy zcela jistý).
Povinnosti realitní kanceláře vyplývají toliko ze smlouvy, kterou jste s ní uzavřeli. Je-li v této smlouvě zakotven závazek realitní kanceláře zprostředkovat Vám předání dokumentace, popř. je-li ve smlouvě uvedeno, že realitní kancelář musí splnit vše, k čemu se zavázala v předávacím protokolu, můžete se předání (obstarání) příslušné dokumentace domáhat i po realitní kanceláři (a to případně i soudní cestou – což opět nepředstavuje zcela ideální řešení). Je-li splnění této povinnosti realitní kanceláře zajištěno nějakou smluvní pokutou, můžete realitní kanceláři samozřejmě tuto pokutu vyúčtovat.
Dle mého názoru představuje nejrychlejší řešení Vaší současné situace návštěva místně příslušného stavebního úřadu a nahlédnutí do správního spisu (který se vztahuje k Vašemu domu). Je dosti pravděpodobné, že v tomto spise naleznete většinu (a možná veškerou) dokumentace, kterou od původního vlastníka požadujete. Domluvte si proto schůzku na stavebním úřadě a požádejte o nahlédnutí do příslušného spisu (ze kterého si budete moci okopírovat ty dokumenty, které Vás budou zajímat).
_____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 183/2006 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.