Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 1.00 (1 hlas)

V loňském roce 2022 mi vznikl příjem vyšší než 6.000 Kč z participací na úvěrech. Podle podkladů z firmy jsou příjmy 6 491,88 Kč a výdaje ve stejné částce, poněvadž tam mám zainvestováno víc, ale podle zákona se výdaje uplatňují do výše příjmu. Tomu rozumím. Čistý výdaj byl tedy 5.000 Kč a těch 1491,88 Kč je výnos.

Jestliže dám do přílohy č. 2 k dani z přijmu do řádku 207 a 208 stejnou částku, řádek č. 209 bude 0. Daň z přijmu F. O. mi zpracovává zaměstnavatel.
1/Opravdu musím vyplnit daňové přiznání k tomuto příjmu?
2/ Na jakém formuláři musím zdanit výnos?
Děkuji za odpověď. Brigita.

 

ODPOVĚĎ:
Pokud jste měla mimo příjem ze zaměstnání ostatní příjmy za kalendářní rok 2022 v souhrnu vyšší než 6.000 Kč (za rok 2023 se tato částka zvyšuje na 20.000 Kč), tak v souladu s § 38g odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, máte povinnost podat daňové přiznání. U příjmů z participací na úvěrech můžete výdaje uplatňovat maximálně do výše příjmů, ale zároveň konkrétně u participací neuplatněné výdaje můžete zahrnout do daňového přiznání v dalších letech (u jiných druhů příjmů v rámci § 10 zákona o daních z příjmů to nejde), takže u participací budete výnos zdaňovat, respektive budete platit daň z příjmů a dosáhnete pro daňové účely zisku, až v době, kdy dojde k postupnému uplatnění celkových výdajů, tedy až vyčerpáte veškeré výdaje, které jste poskytla na participace. V daňovém přiznání za rok 2022 nebudete zdaňovat výnos z participací, k tomu dojde až v dalších letech, kdy postupně dojde k vyčerpání výdajů na participace. Takže v daňovém přiznání vyplníte Tabulku č. 2 na listu PŘÍLOHY č. 2, kde uvedete, že se jedná o příjmy z participací a uvedete příjmy a výdaje ve stejné výši 6 491,88 Kč, tyto údaje se následně uvedeou i na řádky č. 207 a č. 208 a na řádku č. 209 bude 0. K samotnému kladnému základu daně dojde až v některém z následujících období, takže daň z "účetního" zisku s participací zatím platit nebudete. Jde především o administrativní povinnost podat daňové přiznání z důvodu výše ostatních příjmů za rok 2022, ovšem povinnost platit daň Vám nevyjde. Takže ke zdanění samotnému výnosu dojde až v budoucnu. Podle zákona máte povinnost podat daňové přiznání za rok 2022 podat. Pro rok se limit zvyšuje ze 6.000 Kč na 20.000 Kč, takže pokud v roce 2023 budete mít příjmy z participací nepřesahující 20.000 Kč, tak daňové přiznání nebudete muset podat.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.