Počet stránek ve webu: 43.307

1 1 1 1 1 Hodnocení 1.00 (1 hlas)

2022 jsem pracoval na HPP do konce srpna. Od 1.9.2022 jsem OBZP (osoba bez zdanitelných příjmů), sám si platím zdravotní i sociální pojištění v minimální výši. Po celý rok 2022 obchoduji na Forexu a vlastně od 1.9.2022 je to moje jediná činnost - soustavnosti se asi nevyhnu. FÚ o tom ví, přidělil mi před týdnem DIČ, tak očekávám, že si mě po podání DP proklepnou.

Vím, že na Forex nepotřebuji ŽL - nejde o živnost.   Šlo by se proti rozhodnutí o přidělení DIČ odvolat z důvodu, že nejde o živnost nebo z jiného důvodu? Je na to 30 dní. Bohužel v případě daňové kontroly by mohli přijít na to, že jsem tuto činnost provozoval již dříve a neuváděl to do daňového přiznání. V letech 2020 a 2021 jsem byl ztrátový. Budu vyplňovat DP za rok 2022 - opět v mírné ztrátě. Bylo by rozumné podat dodatečná daňová přiznání za roky 2020, 2021? Tam by ta soustavnost byla taky neoddiskutovatelná (velké množství obchodů) a pokud by to tak vyhodnotili, i když to byla činnost vedlejší, tak si myslím, že by tam mohli doměřit tuším zdravotní pojištění za celé 2 roky + 8 měsíců v roce 2022, pokutu za neohlášení apod. Teď otázka na daně za rok 2022. Jak to rozepsat 8 měsíců jako §10 ostatní příjmy a 4 měsíce §7? Nebo to hodit celé do §10, což asi na poslední 4 měsíce nepůjde? Předem děkuji za odpověď.

 

ODPOVĚĎ:
I když má obchodování na FOREXu prvek soustavnosti, tak při obchodování na vlastní účet není tato činnost brána jako podnikání, podobné je to například v případě příjmů z prodeje akcií při obchodování na vlastní účet. Tudíž nejde o příjem podle § 7, ale o příjem podle § 10. Pokud bychom se drželi Vaší teze, že se soustavnosti nevyhnete, tak už při zaměstnání by se muselo jednat o příjem podle § 7, nicméně příjmy z obchodování na FOREXu se zdaňují v rámci § 10 zákona o daních z příjmů. Finanční úřad Vás mohl registrovat z toho důvodu, že měl podezření, že vykonáváte samostatnou výdělečnou činnost, kterou ale obchododání na FOREXu na vlastní účet není. Tato činnost nepodléhá sociálnímu a zdravotnímu pojištění. Daňové přiznání jste měl povinnost podat, i když jste byl ve ztrátě, rozhodující je výše samotných hrubých příjmů, nikoliv fak, že jste byl ve ztrátě. Finanční úřad samozřejmě při kontrole může přijít na to, že jste nepodával daňové přiznání, ale protože jste byl v podstatě ve ztrátě, základ daně z příjmů podle § 10 byl nula, tak Vám nehrozí vysoké sankce. Pokud byste vůbec nepodal daňové přinání ani na výzvu fiannčního úřadu, tak Vám za každý rok, kdy jste přiznání nepodal hrozí pokuta ve výši 500 Kč, v případě, že dodatečně z vlastní iniciativy podáte daňová přiznání, tak Vám pokuta nebude vyměřena. Takže má cenu se odvolat a upřesnit, že máte pouze příjmy podle § 10 a vyvrátit domněnku FÚ o tom, že byste měl příjmy ze samostatné činnosti podle § 7. Protože jinak by to musel být příjem podle § 7 u všech daňových poplatníků, pokud udělají na FOREXu s nadsázkou řekněme víc než jeden obchod ročně nebo každý rok jeden obchod, pokud by tato činnost byla podnikáním tak by musela být v § 7 u každého bez ohledu na to, zda je tento poplatník zároveň zaměstnaný nebo ne.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.