Počet stránek ve webu: 43.247

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Posílala jsem penzijní společnosti, žádost u ukončení smlouvy (výpověď). Přišla mi odpověď dnes (11.11.2022), že nesplňuji podmínky pro vyplácení odbytného což podle nich je 24 příspěvků v trvání 24 měsíců. Smlouva je ukončena k datu 31.12.2022 a byla účinná od 1.11.2020 a 24 příspěvků obdrželi. Prosím o radu. Přikládám v příloze jejich dopis. Společnosti jsem dokládala podklady o příspěvcích. Jak mám jednat pokud mi ani tak nevyplatí peníze?

ODPOVĚĎ:
Argumentaci penzijní společnosti nerozumím. Dle znění dotazu se totiž zdá, že právo na výplatu odbytného Vám skutečně vzniklo. Konkrétně dle § 25/1 písm. a) zákona o doplňkovém penzijním spoření náleží odbytné:
"účastníkovi v případě zániku doplňkového penzijního spoření podle § 8 písm. d) nebo e), pokud spořící doba trvala alespoň 24 kalendářních měsíců a nedošlo k převodu prostředků účastníka k jiné penzijní společnosti"
Na tomto místě lze doplnit, že pojmem "spořící doba" se míní doba placení příspěvku účastníka nebo příspěvku placeného za účastníka zaměstnavatelem (§ 3 písm. b) zákona o doplňkovém penzijním spoření).
V současné chvíli Vám doporučuji penzijní společnosti písemně odpovědět a dotázat se, jak konkrétně ve Vašem případě nedošlo ke splnění zákonných podmínek pro výplatu odbytného. Nezmění-li penzijní společnost svůj názor, popř. nepodaří-li se jí přesvědčit Vás o tom, že právo na výplatu odbytného Vám skutečně nevzniklo - tzn. že mezi Vámi a penzijní společností bude trvat neshoda - budete oprávněna se v této věci obrátit buď s žalobou na soud - za tímto účelem Vám lze doporučit využít služeb advokáta:
www.advokatikomora.cz
popřípadě se budete moci obrátit na finančního arbitra:
https://finarbitr.cz/cs/oblasti/penzijni-produkty.html
(který je dle platné právní úpravy oprávněn řešit - mimosoudní cestou - spory mezi spotřebiteli a penzijními společnostmi).
_____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 427/2011 Sb. , o doplňkovém penzijním spoření

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.