Počet stránek ve webu: 38.656

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

V roce 2018 jsem si zažádala o vyplácení důchodu za minulá období, pravidelně vyplácená částka důchodu je nižší než 439.000 Kč. Celkově s vyplacenou jednorázově částkou je více než 439.000 Kč. Musím platit daň nad tuto částku? Zákon č. 586/1992Sb. , par. 4 odst. 1, pis. h jednorázový doplatek se nedaní. Domnívám se správně, že nepodléhá dani? Jsem osvobozena od daní z důchodu, musím to hlásit u FÚ? Mám pouze českou státní příslušnost, trvalý pobyt pouze v České republice od roku 2018. Musím vyplňovat u FÚ?

Pobírám důchod z Německa po muži. Je zasílán do České republiky do banky převod na koruny podle jednotného kursu pro rok 2018 a pravidelně vyplácený v roce 2018 spolu s českým částečným důchodem jak jsem uvedla nepodléhá zdanění 36 min. platu. K tomu mi byl vyplacen v roce 2018 jednorázový doplatek zpětně. Je osvobozen od daně? Děkuji, Dušana

 

ODPOVĚĎ:
V tomto případě nemusíte platit daň. Vyplacená jednorázová částka je od daně z příjmů osvobozena.

Nesčítejte dohromady sumu pravidelně vypláceného důchodu a jednorázově vyplacenou částku, dívejte se na obě hodnoty odděleně. Ano, spráně se domníváte, že jednorázový doplatek nepodléhá dani. Jste osvobozena od daní z důchodu a tuto skutečnost nemusíte hlásit FÚ (povinnost hlásit osvobozený příjem FÚ vzniká až u osvobozeného příjmu vyššího než 5 milionů Kč).

Zahraniční důchod z Německa je osvobozen od daně, platí pro něj stejná pravidla jako pro český důchod (jde o plnění ze zahraničního povinného pojištění stejného druhu jako v ČR).

Jednorázový doplatek, který Vám byl zpětně vyplacen je osvobozený od daně.

 

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Zdanění důchodů ze zemí EU (Česká republika ČR a Německo)