Počet stránek ve webu: 40.654

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Mám dotaz ohledně pozemků rodičů. Rodiče vlastní pozemek, který rozděluje obecní cesta, která zde má věcné břemeno. Pozemek  nad cestou je ve svahu. Nad ním je oplocená zahrádkářská kolonie. Zahrádkáři mají několik  přístupů na svůj pozemek i z místní komunikace, kde mají velkou bránu. Jeden přístup vede  i přes pozemek rodičů. Je to jen vyšlapaný chodníček ve svahu a mají zde uzamykatelnou  branku. Tímto chodníčkem chodí již okolo 40 let.

V poslední době začali mít rodiče se zahrádkáři velké problémy. Začali parkovat na pozemku  rodičů pod zahrádkami, což si rodiče nepřáli. Rodiče se pokoušeli zahrádkářům pozemek za  korunu ročně pronajmout a tím by mohli zahrádkáři přes pozemek chodit, pod podmínkou, že  auta zahrádkářů nebudou na jejich pozemku parkovat a házet nepořádek na pozemek.  Zahrádkáři smlouvu odmítli s tím, že nemůžou neparkovaní vozidel jejich členů zajistit  (nemají za ně odpovědnost) a že by museli podle zákona pozemek udržovat (sekat trávu - to  po nich nikdo nechtěl). Domluva nebyla možná a tak rodiče chodníček zrušili a zakázali  zahrádkářům přes jejich pozemek průchod.
Zahrádkáři se začali ohrazovat tím, že mají na přístup do zahrádkářské kolonie zákonný  nárok, že zde platí věcné břemeno chůze pře pozemek rodičů, nebo vydržení, když tudy chodí  více než 10 let. Vyhrožují, že to dají k soudu. Mám za to, že pokud mají i jiné přístupy  na svůj pozemek a to i z obecní komunikace, nemělo by o vydržení nebo věcné břemeno chůze  přes pozemek rodičů jít. Děkuji, Dana

ODPOVĚĎ:
K vydržení práva chůze skutečně již mohlo dojít, pokud zahrádkáři po tomto pozemku chodili více jak 10 let s tím, že jde o pozemek konkrétních majitelů. S největší pravděpodobností tedy právo chůze vydrželi. Jediná možnost jak by věcné břemeno spočívající v právu chůze nevydrželi je taková, že by se tito zahrádkáři domnívali, že jde o pozemek či stezku města, a to jim umožnilo tuto stezku využívat. Vzhledem k dotazu se však domnívám, že věcné břemeno skutečně vzniklo.
U soudu by tedy tito zahrádkáři s největší pravděpodobností uspěli. Neuspěli by např. pouze tehdy, když by Vaši rodiče chtěli tento pozemek využít nějak jinak pro sebe a toto věcné břemeno by tomu bránilo. Vzhledem k existujícímu přístupu by Vaši rodiče, jako majitelé měli jistě přednost.

Pokud jde o auta stojící na pozemku Vašich rodičů, je naprosto jednoznačné, že věcné břemeno se nemůže svévolně rozšiřovat ve prospěch oprávněných, to znamená, že není možné rozšiřovat právo stezky, na právo jízdy. Auta tedy nemají na tomto pozemku co dělat.
Doporučuji tedy obnovit stezku pro pěší s výslovným upozorněním, že se toto povolení nevztahuje na parkování a jízdu aut, a že tato auta budou neprodleně odtažena.