Počet stránek ve webu: 43.318

1 1 1 1 1 Hodnocení 3.00 (2 hlasů)

Na podzim 2021 jsme koupili dům od developera. V předávacím protokolu je zmínka, že přes náš pozemek vede optický kabel od firmy CETIN. V katastru nemovitostí ČR není žádné věcné břemeno. Developer než začal stavět zahájil jednání o přeložení, tedy přeložku tohoto kabelu s firmou CETIN. V současnosti se nic neděje, když se dotážu u developera tak ten mi sdělí, že to visí na CETINU.

Když se bavím s paní, která to má na starosti ve firmě CETIN tak mi sděluje, že to brzdí developer. Takto si mě přihrávají už více jak rok a nic se neděje. Mě to blokuje zemní práce na pozemku, žádná firma ten kabel nechce překopnout. Jak to mohu urychlit? Případně jak se bránit tomuto jednání? Děkuji a s pozdravem Norbert.

 

ODPOVĚĎ:
Pakliže přes Váš pozemek vede optický kabel, a to bez existující služebnosti (věcného břemene), doporučuji Vám obrátit se na společnost CETIN s písemnou výzvou, nechť prokáže oprávnění Vaším pozemkem tento kabel vést. Vyjde-li totiž najevo, že společnost CETIN vede Vaším pozemkem optický kabel pouze na základě ústního či písemného souhlasu Vašeho právního předchůdce (bývalého vlastníka pozemku), budete moci tento souhlas písemně odvolat a domáhat se odstranění kabelu z Vašeho pozemku. V této souvislosti lze odkázat na § 1042 občanského zákoníku, dle něhož platí, že:
"Vlastník se může domáhat ochrany proti každému, kdo neprávem do jeho vlastnického práva zasahuje nebo je ruší jinak než tím, že mu věc zadržuje."
Vyjde-li dokonce najevo, že společnost CETIN nedisponuje žádným souhlasem, měla by Vašemu požadavku bez obtíží vyhovět.
Je samozřejmě možné, že společnosti CETIN nějaký právní titul k vedení optického kabelu Vaším pozemkem svědčí (může se jednat například o nájemní smlouvu, smlouvu o výpůjčce apod.). Pokud však není v katastru nemovitostí evidována žádná služebnost (věcné břemeno), mělo by být možné takový právní titul zrušit (vypovědět smlouvu apod.).
Nebude-li společnost CETIN reagovat dle Vašich představ, bude možné, abyste v této věci vyhledal pomoc advokáta:
www.advokatikomora.cz
(a to advokáta zabývajícího se oblastí občanského práva).
_____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.