Počet stránek ve webu: 40.661

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

V Katastru nemovitostí je zapsán můj bratr jako vlastník nemovitosti (RD) a pozemku (zahrada). V tomto RD nyní žijí naši společní rodiče (věk 80). V KN je zapsáno jako omezení vlastnického práva věcné břemeno bytu a věcné břemeno užívání ve prospěch našich rodičů. Nyní bratr bude velice malou část pozemku prodávat obci z důvodu výstavby chodníků, ale při této příležitosti chce zrušit výše uvedená omezení vlastnického práva.

Rodiče bohužel svolili. Bratr mi tvrdí, že není nutno po prodeji obci tato omezení znovu zapisovat do KN, že postačí, když rukou sepíše nějaké prohlášení, že v případě jeho úmrtí budou dědicové povinni nechat rodiče dožít v domě a doživotně užívat dům i zahradu. Má pravdu? Bratr je rozvedený, má dvě děti, jedno zletilé a jedno nezletilé. Děkuji za odpověď, Žaneta.

 

ODPOVĚĎ:
Samozřejmě pokud již nebude v katastru evidováno věcné břemeno, rodiče nemají jistotu doživotního užívání. Bratr samozřejmě může do závěti uložit dědicům povinnost nechat rodiče v domě bydlet, ovšem pokud by se rozhodl, že v závěti tuto povinnost dědicům nestanoví, nikdo ho k tomu nedonutí a rodiče jednoduše okamžikem zrušení věcného břemene ztrácejí jistotu.