Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

2002 jsme si zřídili občanské sdružení, byli jsme celkem čtyři zakládající členové. 2009-2017 občanské sdružení svoji činnost nevykonává a nefunguje, chtěli bychom ho zrušit. Jaké jsou jednotlivé kroky k likvidaci tohoto spolku? Mohla bych poprosit o vzorový formulář, jak zrušit občanské sdružení?

Jaké jsou náležitosti čestného prohlášení likvidátora? Nemáme již originál zakládající listiny, kterou máme k likvidaci přiložit, existuje pouze kopie. Co s tím můžeme dělat? Děkuji za radu a přeji hodně zdraví do nového roku. Vilma

ODPOVĚĎ:
Likvidace právnické osoby (kterým je i občanské sdružení, resp. podle nového občanského zákoníku spolek) je poměrně složitý proces. Nejvyšší orgán občanského sdružení rozhodne o jeho zrušení formou likvidace a ustanoví likvidátora. Likvidátor následně sestaví soupis jmění, zpeněží likvidační podstatu a vydá zprávu likvidátora o provedené likvidaci. Při likvidaci právnické osoby se také požaduje doložit souhlas správce daně s výmazem právnické osoby z obchodního rejstříku. Je tedy nutné podat žádost i na finanční úřad o vydání takového souhlasu. Jakmile jej obdržíte, můžete podat návrh na výmaz občanského sdružení (spolku) z rejstříku, přičemž bude doložena zpráva likvidátora a souhlas správce daně. Pokud jde o náležitosti čestného prohlášení likvidátora, pak zde musí být uvedeno, že likvidátor souhlasí se svou funkcí, že je plně svéprávný a bezúhonný, že na jeho majetek nebyl prohlášen konkurz, a že u něj nejsou dány žádné překážky pro výkon jeho funkce.
Skutečnost, že máte pouze kopii zakladatelského dokumentu, by neměla být překážkou pro likvidaci.


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Neexistence zakladatelského dokumentu sdružení - lze udělat likvidaci sdružení bez zakladatelské listiny?
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.