Počet stránek ve webu: 43.307

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Jako předseda občanského sdružení Kounice pro všechny, IČO: 01629662 bych chtěl poradit, jak postupovat při likvidaci našeho OS. Sdružení nemá žádný majetek a z důvodů nevykazování činosti se členové (valná hromada) rozhodli pro likvidaci a výmaz z rejstříku. Toto bylo schváleno na valné hromadě v prosinci 2015, likvidace k 31.12.2015.

Likvidátorem jsem byl jmenován já (předseda OS). Prosím o radu, jaké kroky mám učinit a jak postupovat ve výše zmíněné věci. Děkuji. S pozdravem Jiří

ODPOVĚĎ:
Při likvidaci občanského sdružení (podle nové právní úpravy spolku) se řídíte zák. č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník, ve spojení se zák. č. 304/2013 Sb. , o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.
Níže uvádím v bodech průběh likvidace, nicméně likvidace právnické osoby je natolik složitý proces, že je většinou dobré obrátit se na odborníka, který má s likvidací již zkušenosti:
1. Valná hromada či členská schůze rozhodne o zrušení právnické osoby a jmenuje likvidátora a určí, jak bude naloženo s likvidačním zůstatkem.
2. Likvidátor nechá do rejstříku zapsat údaj o zrušení subjektu a o probíhající likvidaci. K vytvoření návrhu je potřeba využít tzv. inteligentního formuláře, který je dostupný na www.justice.cz, který se doručí rejstříkovému soudu. Přílohou bude rozhodnutí o zrušení subjektu a jmenování likvidátora a čestné prohlášení likvidátora, že souhlasí s tímto ustanovením do funkce a že splňuje potřebné požadavky
3. Likvidátor provede likvidaci.
Ke dni, kdy byl subjekt zrušen, vstupuje do likvidace, což je proces, v rámci kterého je vypořádán majetek zrušeného subjektu, vyrovnají se veškeré dluhy a stanoveným způsobem se naloží se zbylým majetkem (tzv. likvidační zůstatek).
Likvidátor zejména zveřejní údaj o likvidaci v Obchodním věstníku, sepíše soupis veškerého jmění subjektu, prodá takovou část majetku subjektu, aby mohl uhradit všechny dluhy, splní dluhy, sestaví účetní závěrku apod.
4. Likvidátor nechá subjekt vymazat z veřejného rejstříku.
Až po skončení likvidace lze podat návrh na výmaz subjektu z veřejného rejstříku. Tento návrh se opět vytvoří prostřednictvím inteligentního formuláře.
K návrhu je nutné připojit potřebné listiny, bohužel neexistuje žádný seznam listin, které soud k výmazu subjektu vyžaduje a praxe soudů s v tomto liší, kromě již zmíněné konečné zprávy bývá požadována zpráva o dvojím zveřejnění likvidace v Obchodním věstníku, souhlas finančního úřadu s výmazem, potvrzení o archivaci dokumentů, účetní závěrka apod. Pokud soudu nějaký dokument chybí, vyžádá si ho.
Výmazem subjektu z veřejného rejstříku pak tento subjekt zaniká.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.