Počet stránek ve webu: 39.928

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Dostavujeme rodinný dům, firma se ve smlouvě zavázala, že dům bude hotový do konce září 2009. Ještě dnes (prosinec 2009) však není hotovo a nám tím vznikají náklady na bydlení jinde. Bohužel ve smlouvě nemáme vyřešeny sankce za nedodržení termínu ze strany stavitele. Smlouva je uzavřena dle obchodního zákoníku. Máme nějakou možnost požadovat od stavitele nějakou sankci, příp. slevu? Zdenek


ODPOVĚĎ:
Bohužel pokutu za pozdější dostavění domu nemůžete vymáhat, protože z obchodního zákoníku nevyplývá žádná sankce za zpoždění dostavby.

Případná smluvní pokuta by musela být sjednána písemně a přímo ve smlouvě,
pokud tomu tak není, sankci uplatnit nemůže.
Můžete se samozřejmě domáhat náhrady škody, ale bude muset u soudu prokázat to, že jí nedodržením termínu dokončení stavby ze strany stavební firmy byla tato škoda způsobena.