Počet stránek ve webu: 39.928

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Dcera uzavřela před rokem nájemní smlouvu na vysavač. Smlouva je na 5 let. Dlouhodobě však nemá zaměstnání a není schopna plnit závazky vyplývající ze smlouvy. Protistraně bylo navrženo smlouvu ukončit, uhradit smluvní pokutu a navrátit předmět smlouvy pouze jednou použitý, ta však na toto nereflektuje, trvá na dodržení platebního kalendáře a hrozí soudním řízením. Bohužel vzhledem k jednostranné výhodnosti smlouvy pro leasingovou společnost nevíme, jak nyní postupovat. Lze smlouvu ukončit podle nějakého obecného právního předpisu? Marie


ODPOVĚĎ:
Ve Vašem případě je nájem možné ukončit pouze dohodou případně uplynutím doby. Zákon rovněž umožňuje stanovit stranám ve smlouvě další možnosti ukončení nájmu, např. výpovědí, ale to musí být ve smlouvě již stanoveno.
Jedinou možností je podívat se do smlouvy, zda Vám umožňuje smlouvu vypovědět, avšak pokud ne, budete ji muset, vzhledem k zásadě „smlouvy se mají dodržovat“  splnit.