Počet stránek ve webu: 40.292

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Pracoval jsem o státním svátku a vyfakturoval dvojnásobnou denní mzdu, jak mám psáno i ve smlouvě (zasílám v příloze). Další odstavec chápu tak, že společnost má právo nahradit státní svátek jiným dnem volna bez nároku na další navýšení, nicméně tato mi tvrdí že nemám nárok na příplatek ve dni ve kterém jsem pracoval a odmítá zaplatit dvojnásobný honorář. Kdo má tedy pravdu? Děkuji, Svatopluk

ODPOVĚĎ:
Z dokumentu vyplývá, že mohou nastat dvě situace:
1) za práci ve svátek bude vyplacena odměna, která bude navýšena tak, že fakticky dojde k vyplacení příplatku ve výši 100% za práci ve svátek.
2) za práci ve svátek bude vyplacena odměna a bude poskytnut den volna (náhradní volno), aniž by byl vyplacen příplatek ve výši 100%.
Obojí odpovídá postupu podle zákoníku práce.
Ze smlouvy vyplývá, že o tom, která z variant bude uplatněna, rozhoduje společnost.