Počet stránek ve webu: 43.284

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Máme s partnerem dotaz ohledně uchování našeho nábytku u bývalého pronajímatele. 2022 můj partner měl silnou mánii (diagnostikovaná bipolární porucha), ještě v době léčení se ozval pronajímatel bytu o zničení bytu (výmalba, apod.). Přítel byl ještě v nemocnici donucen, pod pohrůžkou soudu, k podpisu uznání dluhu.

Dlužná částka byla vyčíslena na 80.000 Kč. Která se pravidelně spláci. V bytě zůstal nábytek, který jak nám bylo řečeno si po zaplacení dluhu můžeme odvézt. Do bytu už nám nebyl možný vstup. Partnerovy osobní věci byli uloženy ve sklepě. Bohužel jsme teď od majitele zjistili, že nemohl nábytek zachovat (nový nájemník prý o něj neměl zájem) a všeho se zbavil. Údajně vyhodil. Máme možnost se nějakým způsobem bránit? Nábytek byl z větší poloviny nový, některý ještě i v záruce.

 

ODPOVĚĎ:
Na úvod pro jistotu vyjasním pojmosloví, kdy nájemcem/nájemníkem je Váš partner, pronajímatelem pak je majitel bytu. Ve Vašem dotazu bohužel chybí informace, jak a kdy nájemní vztah skončil, tedy nemohu posoudit, zda byl ukončen oprávněně. Obecně pronajímatel nemá právo prodávat či vyhazovat věci, které jsou ve vlastnictví nájemníka. Dle zákona musí pronajímatel vyzvat nájemníka po skončení nájmu, aby si věci převzal a až pokud tak nájemník neučiní, může je na jeho účet prodat. To znamená, že si může strhnout náklady související s prodejem a zbytek výtěžku vydat nájemci! Teoreticky se tak pronajímatel mohl dopustit až trestného činu krádeže, když si přisvojil věci, které mu nepatří. A v případě, že zamezil příteli vstoupit do bytu ještě před řádným ukončením nájmu, mohl spáchat i trestný čin narušování domovní svobody.
Váš přítel by měl pronajímatele písemně vyzvat (ideálně doporučeně s dodejkou) k vydání jeho věcí, kdy je přesně popíše s tím, že pokud tak do stanovené lhůty pronajímatel neučiní dobrovolně, obrátí se s žalobou o vydání věci na místně příslušný soud, případně podá trestní oznámení. Ve výzvě pak vyčíslete hodnotu věcí v penězích, kterou požadujte uhradit, pokud je vrácení věcí již nemožné. Pokud ve lhůtě nebudou věci vydány či nebude uhrazen ekvivalent v penězích, můžete tzv. započíst svou pohledávku na pohledávku pronajímatele – na dluh za poškození bytu. Od té doby pak nemusíte dluh splácet, pokud Vaše pohledávka bude převyšovat zbytek dosud nesplaceného dluhu. Dále můžete podat žalobu k soudu na vydání věci, kdy však doporučuji požádat advokáta o sepsání žaloby (ideálně i o sepsání předžalobní výzvy viz výše). V řízení bude nutné prokázat vlastnictví a hodnotu věcí, které v bytě Váš partner zanechal – doklady o zakoupení, fotodokumentace a další.
Je také otázkou, zda bylo podepsání uznání dluhu vůbec platné. Váš partner mohl jednat v tísni a pod vlivem duševní poruchy, což by způsobilo neplatnost uznání dluhu. Pokud pronajímatel tedy chtěl zbytek dluhu případně vymáhat soudně, pak by partner mohl namítnout neplatnost uznání dluhu, kdy nebyl schopen pro duševní poruchu právně jednat. U soudu by pravděpodobně pak bylo nutné vyhotovení znaleckého posudku, kdy by znalec zpětně posoudil (zejména na základě lékařských zpráv a zpráv o hospitalizaci), zda byl v době podpisu uznání dluhu Váš partner „příčetný“.
Také je otázkou, zda byla částka, kterou pronajímatel požadoval uhradit za údajné poškození bytu, oprávněná. Vzhledem k tomu, že nedošlo k řádnému předání bytu a sepsání předávacího protokolu, musel by pronajímatel prokazovat, že poškození bytu bylo skutečně způsobeno Vaším nájemcem (když po dobu hospitalizace neměl do bytu přístup a poškození tak teoreticky mohl způsobit někdo jiný). Bohužel bez znalosti podrobností nemohu Váš problém více posoudit a doporučuji sjednat si schůzku s advokátem, který Vám případně pomůže se sepsání výzev. Písemnost zaslanou přes advokáta může pronajímatel brát vážněji a věc může být nakonec vyřízena mimosoudně.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.