Počet stránek ve webu: 41.683

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Půjčil jsem kamarádovi auto. Při jízdě na dálnici mu praskla pneumatika a havaroval. Naštěstí kolem něj nebyla žádná další auta. Ale on sám jako řidič utrpěl zranění. Teď po mě požaduje náhradu škody na zdraví - prý že jsem vlastník a provozovatel a odpovídám za to (poradil mu to nějaký advokát prý). Pojišťovna nic hradit nechce, prý že škodu způsobenou řidiči nehradí.   Co mám dělat? Mám kamarádovi (teď už bývalému) zaplatit nebo se mám soudit s ním nebo s pojišťovnou?

ODPOVĚĎ:
Odpověď na Váš dotaz rozdělím do dvou částí:
1/ Odpovědnost pojišťovny:
S názorem pojišťovny lze souhlasit. Újma (včetně újmy na zdraví) způsobená řidiči vozidla (pokud toto vozidlo újmu svým provozem zapříčinilo) není z tzv. povinného ručení hrazena. Je to výslovně zakotveno v § 7/1 písm. a) zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, dle něhož pojistitel (pojišťovna) nehradí:
„újmu, kterou utrpěl řidič vozidla, jehož provozem byla újma způsobena“.
2/ Vaše odpovědnost:
Informace, kterou Váš bývalý kamarád údajně získal od právníka, je v zásadě pravdivá. Odpovědnost provozovatele vozidla je dle občanského zákoníku takzvaně objektivní, tzn. že provozovatel vozidla odpovídá za újmu způsobenou provozem vozidla bez ohledu na to, zda porušil nějakou svou zákonnou povinnost či zda vznik této újmy zavinil – jeho odpovědnost vzniká, jakmile k újmě dojde.
Konkrétně dle § 2927/1 občanského zákoníku platí, že:
„Kdo provozuje dopravu, nahradí škodu vyvolanou zvláštní povahou tohoto provozu. Stejnou povinnost má i jiný provozovatel vozidla, plavidla nebo letadla, ledaže je takový dopravní prostředek poháněn lidskou silou. “
Provozovatelem vozidla jste v tomto případě jednoznačně Vy. Za „zvláštní povahu provozu“ lze v tomto případě považovat rovněž technickou závadu na Vašem automobilu, k níž došlo.
Objektivní odpovědnost za újmu způsobenou provozem vozidla však není absolutní – tzn. že zde existuje možnost, jak se této odpovědnosti zbavit. Konkrétně dle § 2927/2 občanského zákoníku platí, že:
„Povinnosti nahradit škodu se nemůže provozovatel zprostit, byla-li škoda způsobena okolnostmi, které mají původ v provozu. Jinak se zprostí, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat. “
Bohužel pro Vás je pojem „okolnosti, které mají původ v provozu“ vykládán tak, že se jedná rovněž o technické závady vozidla. Pokud tedy k Vámi popisované autonehodě došlo z důvodu špatného technického stavu Vašeho vozidla, vady materiálu apod. , je Vaše odpovědnost za vzniklou újmu skutečně dána a jste povinen újmu na zdraví Vašeho bývalého kamaráda odčinit.
Pokud naopak k autonehodě došlo například z důvodu najetí vozidla na neobvyklou překážku (ostrý předmět apod.), která prasknutí pneumatiky způsobila, dalo by se uvažovat o tom, že se budete moci své odpovědnosti zbavit (samozřejmě za předpokladu, že pneumatiky vozidla nebyly například zastaralé, že vozidlo mělo platnou STK atd.).
_____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 168/1999 Sb. , o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 69 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.