Počet stránek ve webu: 43.166

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jak postupovat v případě odstoupení od smlouvy o dílo. V červenci 2020 jsem požádala řemeslníka - zedníka o stavební úpravy na mé rekreační chalupě. Jednalo se o dvě zakázky. 1 zakázka oprava místnosti na koupelnu se sprchou a zakázka č. 2. likvidace suchého wc a výstavba zídky z beton. tvárnic se stříškou.

Zedník se mnou uzavřel pouze objednávku po telefonu a ústní. Nedal potvrzení objednávky s udáním ceny, ani předběžné, rozsah práce, ani termín dokončení. Přijel a hned začal pracovat. Práci si zapisoval do svého pracovního deníku. Zaplatit chtěl každý pátek v zálohách a doplatcích. Zaplacené částky jsem mu vždy podepsala v prac. deníku. Práce u 1. zakázky byla oprava stěn - sundání staré omítky, štukování a vápenný nátěr bez obkladu. Na podlahu dal pálené cihly. Podlahu tím zvedl. Pro sprchování rozhodl, že bude sprchový box. Ten se ale svojí výškou nevejde do místnosti. Chyba je na straně zedníka, sprchový box na základě vyšší podlahy nelze do místnosti umístit a já nemám možnost sprchování. Bez mého vědomí a souhlasu uřízl horní část dřevěných dveří, tím poškodil cizí majetek. Oprava této místnosti, stála 182.360 Kč. U druhé zakázky, byla objednávka též ústní, bez stanovení ceny předem. Zedník chtěl zaplatit 26.600 Kč za likvidaci wc a výstavby zídky. Dodatečně jsem ho žádala o písemné smlouvy o dílo a platební doklady. On mi řekl, že platební doklady nevydává. Instalatér, který instaloval wc a umyvadlo, se mne zeptal kolik obě zakázky stály. Na moji odpověď řekl, že zakázky jsou hodně předražené. Závěr: Protože zedník nesplnil smluvní povinnost, nemám možnost sprchy, poškodil cizí majetek a nesplnil povinnost vydání platebních dokladů § 16 odst. 1, 634/1992 Sb. Zákon o ochraně spotřebitelů, ani dodatečné písemné vydání smlouvy na moji žádost, chtěla bych odstoupit od smlouvy o dílo pro ztrátu důvěry, nekorektnost v jednání řemeslníka vůči zákazníkovi, vymáhal na mne další peníze a tvrdil, že zakázka je dokončena, což není pravda, přesto, že jsem ji celou zaplatila. Žádala bych finanční úhradu poškozených dveří. A tím, že cena nebyla dopředu stanovena, měla být průměrná, je cena za obě zakázky přeplacená a žádám na zhotoviteli zpět z důvodu podvodu a obohacení se. Mám si nechat vyhotovit znalecký posudek na stanovení ceny obvyklé u obou zakázek? Děkuji za vaši odpověď. S pozdravem Jaromíra.

ODPOVĚĎ:
Odstoupit od smlouvy můžete, pokud smlouvu druhá strana podstatným způsobem poruší – což by šlo dohledat ve Vašem případě. Ve Váš neprospěch hovoří to, že nemáte žádný dokument o rozsahu požadovaných prací.
Odstoupení od smlouvy je jednostranné právní jednání, tj. nevyžaduje souhlas druhé strany. Postačí tedy zaslat řemeslníkovi písemný dopis, ve kterém popíšete celou situaci, označíte, co porušil za povinnosti a vyzvete jej k vrácení peněz. Součástí dopisu může být také Váš požadavek na úhradu vzniklé škody – dveře, případně i jiné.
Doporučuji nadále komunikovat výhradně v písemné formě.
Současně můžete upozornit Českou obchodní inspekci na postup řemeslníka, kdy Vám odmítl vydat platební doklady/písemnou smlouvu. Kontakt zde: www.coi.cz.
Co se týká znaleckého posudku, pokud tvrdíte, že cena je předražená a není průměrná, musíte toto tvrzení doložit. Pro účely soudního sporu je znalecký posudek potřeba, pro počáteční řešení sporu můžete použít i odborné vyjádření, které není tak nákladné jako znalecký posudek.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.