Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Prosím můžete mi poradit, jestli existuje nějaká cesta jak uplatnit škodu vůči městu? Měl jsem zaparkované auto na parkovišti v sídlišti. Při náhlém poryvu větru při bouřce se na nedaleké ploše rozjel velký kontejner na plasty a poškodil mi zapakované auto. Škoda je cca 25.000 Kč.

Auto je sice pojištěno, mám ale strach, že moje pojišťovna, u které je vozidlo havarijně pojištěno, se bude zdráhat uhradit škodu, kterou způsobil kontejner, jehož majitelem je město. Navíc spoluúčast je 5.000 Kč, což taky není zanedbatelné a to včetně ztráty bonusu. Když jsem se ptal na městském úřadě, tak mi řekli, že se jedná o živelnou událost, které nemohli zabránit a tudíž mi škodu neuhradí. Děkuji za pomoc. Erik.

 

ODPOVĚĎ:
Ve Vámi popsaném případě se jedná o újmu (resp. škodu) způsobenou náhodou.
Dle § 2904 občanského zákoníku platí, že újmu způsobenou náhodou nahradí ten, kdo dal ze své viny k náhodě podnět (zejména tím, že porušil příkaz nebo poškodil zařízení, které má nahodilé újmě zabránit). V ostatních případech nese újmu způsobenou náhodou ten, koho tato náhoda postihla.
Z Vašeho dotazu nevyplývá, že by město dalo jakýmkoli způsobem podnět ke vzniku náhody, tzn. že město neporušilo žádný související příkaz, ani nepoškodilo zařízení, které mělo nahodilé újmě zabránit. Pokud by například pracovníci města odstranili oplocení, kterým bylo stanoviště kontejnerů odděleno od parkoviště apod. , dalo by se o vzniku odpovědnosti města za vzniklou újmu uvažovat (byť ani tehdy by nemusela tato odpovědnost vzniknout vždy).
Z Vašeho dotazu však vyplývá, že škoda na Vašem automobilu byla způsobena skutečně pouze působením přírodního živlu a tudíž za ní nikdo neodpovídá (v tomto ohledu tedy souhlasím s tím, co Vám bylo sděleno na městském úřadě). Tuto újmu jste proto nucen nést sám.
Vzhledem k tomu, že máte uzavřenou havarijní pojistku, doporučuji Vám obrátit se na pojišťovnu a nahlásit zde vznik škodní události. Pakliže se na Vámi popsaný případ nevztahuje žádná ze sjednaných výjimek, mělo by Vám být pojišťovnou vyplaceno pojistné plnění (ponížené samozřejmě o sjednanou spoluúčast).
_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.