Počet stránek ve webu: 39.928

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mám dotaz ohledně náhrady škody, kterou jsme způsobili našemu sousedovi. Žijeme na vesnici, my i soused v rodinné domě. Sousedovi je 60 let, má dvě dospělé děti, dvě firmy, velké pozemky, dost peněz, velké sebevědomí a praktiky tvrdého podnikatele. Mému manželovi je 45 let, mě je 39 let, máme čtyři děti (14, 11, 9, 2 a půl). Manžel je zaměstnaný, já jsem momentálně na rodičovské dovolené RD s nejmladším dítětem.

Nejsme bohatí ani extra chudí, nicméně hlídáme si každé vydání.
Se sousedem vycházíme v rámci možností dobře, snažíme se nevšímat si sebe navzájem, pár sporů v minulosti proběhlo, ale vždy se vše nějak urovnalo (i když jsme museli třeba něco skousnout).
O víkendu 16-17.3.2019 jsme káceli na zahradě staré, suché stromy. Vše proběhlo v pořádku, až na jeden strom v blízkosti sousedova plotu. Strom jsme jistili lanem, které držel manžel se synem. Během pádu se jedna větev zlomila a spadla na druhou stranu – na sousedův plot. Soused má pletivový plot starý cca 20 let, plot je vysoký 1,75 m a dlouhý 21m. Plotové pletivo se pod tíhou větve shrnulo.
Ihned jsme situaci řešili se sousedovou manželkou. Koupili jsme napínací drát a plotové pletivo natáhli zpět. Plot byl tedy opět funkční. Ovšem utrpěla estetická stránka plotu. Pletivo na délce asi 5m se pádem natáhlo-vyboulilo (nic hrozného, ale je to vidět), některá oka jsou deformovaná a drát není rovný.
Před lety se manželovi stala ještě jedna nehoda. Při sečení trávy sekačkou zavadil o pletivo sousedova plotu a pár ok se sekačkou deformovalo. Toto se na celé délce plotu stalo asi na 4-5 místech nízko u země. Tehdy si to se sousedem vyříkal a od té doby si soused seče naši trávu kolem svého plotu sám.
Nyní po nás chce soused opravit celý plot, a to do původního bezvadného a vzhledově dokonalého stavu. Dal nám tyto možnosti:
1) na své náklady koupíme nové pletivo na celý plot (tj. 21 m) a svépomocí ho natáhneme. Musí to být ovšem perfektně provedené a pohledově dokonalé (odhad nákladů 2000-2500 Kč)
2) domluvíme si na své náklady montáž pletiva odbornou firmou (odhad nákladů 9000-10000 Kč)
3) montáž pletiva odbornou firmou domluví soused a fakturu nám dá proplatit, příp. ji bude po nás vymáhat (odhad nákladů 9000-10000 Kč + sousedovy náklady za telefon, projetý benzín, ušlý zisk za dobu, kdy se bude věnovat plotu a ne své firmě apod.)
Odpovědnosti za škodu se nezříkáme, ale tato řešení se nám nezdají spravedlivá.
Nutno podotknout, že sousedův 20 let starý plot má oka velká 65 x 65 mm, což už se dnes (05.05.2019) nevyrábí. Vyrábí se pletiva kvalitnější - s menšími oky kvůli pevnosti a odolnosti plotu. Tudíž nelze vyměnit jen část pletiva – nešlo by napojit. A dále při hledání pletiva na internetu jsem několikrát zaznamenala informaci o životnosti pletiva – „dlouhá životnost – více než 20 let“. Z toho usuzuji, že životnost sousedova plotu se již blíží ke konci. Podle sousedova tvrzení by mu ten plot vydržel dalších 30 let (toto tvrzení je ale dosti odvážné a myslím, že i nereálné).
Moje dotazy:
1) Mohu sousedovi nahradit škodu jen za poničenou část plotu? Např. tak, že mu dám nějakou částku, např. 500 Kč, a necháme plot tak, jak je (tj. fuknční, ale s vadou na kráse). Příp. se pokusíme svépomocí plot v rámci možností narovnat?
2) Mohu po sousedovi žádat jistou spoluúčast na pořízení nového pletiva na plot? Jak dohodnout výši spoluúčasti? Přeci jen jde o zhodnocení jeho plotu.
Vycházím z toho, že např. po autonehodě pojišťovna nahradí škodu za zničený nárazník pouze ve výši aktuální hodnoty původního nárazníku a nikoliv cenu nového nárazníku (zohlední amortizaci).
Nyní jsme se sousedem domluveni tak, že plot je plně funkční, takže příp. výměna pletiva není akutní, ve smyslu hodin či dní. Nicméně soused i my chceme mít celou tuto nepříjemnou situaci v dohledné době z krku.
Chtěla bych situaci vyřešit následovně: My koupíme plotové pletivo (samozřejmě nové a „lepší, pevnější“ pletivo s menšími oky, protože to původní sousedovo pletivo již nelze koupit). Manžel je manuálně zručný, tak by pletivo namontoval. Ale chtěla bych, aby soused uhradil např. 50 % ceny pletiva. Tento postup bych si jím nechala samozřejmě dopředu odsouhlasit.
Soused je skoupý na korunu a předpokládám, že na to nepřistoupí. Naopak očekávám, že se mu nebude chtít čekat na naše vyjáření a bez našeho vědomí nechá plot udělat-opravit odbornou firmou (samozřejmě ho nebude zajímat, co to stojí). A následně bude po nás celou částku vymáhat.
Může takto postupovat?
Radost z toho nemáme, nicméně vzhledem k udržení určité úrovně sousedských vztahů chceme situaci vyřešit aspoň v rámci přijatelné spokojenosti obou stran. Přeci jen – budeme vedle sebe žít i nadále...
Můžete nám nastínit naše možnosti? Co můžeme (musíme) a nebo nemůže (nesmíme) my a co soused?
Děkujeme, manželé Novákovi

 

ODPOVĚĎ:
Jste povinni sousedovi nahradit hodnotu plotu k době, kdy jste jej poškodili. Tedy nikoliv celý nový plot, ale pouze cenu odpovídající ceně plotu v době poničení.

Je samozřejmé, že v rámci sousedských vztahů bude jistě lepší, abyste se rozumně domluvili, nicméně tato domluva nesmí být pouze ve prospěch souseda, domluva je vždy o určitém kompromisu. Pokud byste šli do důsledků, museli byste si nechat na hodnotu plotu nechat vypracovat znalecký posudek, ovšem obávám se, že ten by byl dražší než celý plot. Fakticky byste měli jednat tak, abyste plot uvedli do původního stavu, a to na Vaše náklady. Rozhodně tedy není důvod, aby plot opravovala odborná firma, když to můžete udělat svépomocí. Pokud by si soused nechal udělat celý plot, musel by v rámci soudního řízení dokazovat, v jakém stavu byl původní plot a zda oprava celého plotu byla skutečně nutná. Tedy on by prokazoval a dle mého názoru by se dostal do důkazní nouze.

Váš návrh je tedy zcela reálný - koupit pletivo, natáhnout jej a po sousedovi požadovat určitou částku za pořízení celého nového pletiva.