Počet stránek ve webu: 40.345

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Kam má být zaslána (Ministerstvo spravedlnosti nebo Ministerstvo práce a sociálních věcí? ) výzva s uplatněním nároků nemajetkové újmy za odebrání dítěte a jeho umístění do dětského domova? V jakém zákoně a paragrafu je to, prosím, napsáno? O odebrání dítěte a umístění do dětského domova rozhodl okresní soud, odvolací krajský soud pravomocným rozsudkem rozhodl, že ústavní výchova se nenařizuje a dítě bylo navráceno rodičům. Děkuji. Eva

ODPOVĚĎ:
Pokud k újmě došlo v důsledku pochybení soudu, pak se obracíte na Ministerstvo spravedlnosti a řídíte se zákonem č. 82/1998 Sb. , o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem. Jedná se ale o poměrně složité úkony včetně výpočtu nárokované částky, proto doporučuji obrátit se na občanskou poradnu či advokáta - seznam na www.advokatikomora.cz, kteří Vám pomůžou se sepisem žádosti o odškodnění.

 

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Náhrada nemajetkové škody (újmy) za odebrání dítěte a umístění do dětského domova DD - nesprávný úřední postup