Počet stránek ve webu: 40.256

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Dovoluji si požádat o radu ve věci uplatnění náhrady škody vůči státu dle zákona č. 82/1998 Sb. , v souvislosti se zahájeným trestním řízením, které ve finále skončilo zproštěním obžaloby v plném rozsahu odvolacím soudem. Po část trestního řízení jsem byla v pozici zákonného zástupce - matka (obžaloba na mého, tehdy nezletilého syna, byla vznesena ještě v době, kdy mu bylo 17 let, OČTŘ tvrzený skutek se měl stát v době, kdy mu bylo 16 let).

Následně vydaný trestní příkaz (podán odpor), poté rozsudek soudu I. stupně (podáno odvolání jak syn tak i já jsem podala odvolání) a rozsudek odvolacího soudu již v době, kdy dovršil 18 let. Po státu požaduji náhradu škody odpovídající celé výši právního zastoupení a současně zvažuji náhradu škody za nemajetkovou újmu. Dotaz spočívá v tom, zda žádost o náhradu škody, tj. celé částky, kterou jsme museli zaplatit za právní zastoupení, by měl podat pouze můj syn, jelikož je již plnoletý a zprošťující rozsudek byl vydán tedy v době, kdy mu již bylo 18 let. Nebo bych měla já, tehdy jako zákonný zástupce, žádat o náhradu škody odpovídající právním úkonům vykonaným v době, kdy jsem byla v pozici zákonného zástupce a současně syn by měl podat žádost o náhradu škody odpovídající právním úkonům vykonaným v době, kdy mu již bylo 18 let. Kdo by měl v daném případě tedy žádat o náhradu škody?
Přestože jako matka bych měla být spokojena se závěrem odvolacího soudu (jako matka rozhodně jsem), tak jako občan ČR se absolutně s celým postupem OČTŘ nemohu ztotožnit. Z postupů aplikovaných OČTŘ a celým vedením TŘ jsem velmi znepokojena. OČTŘ mne přiměly k tomu, že o danou problematiku jsem se začala poměrně hodně zajímat a ke zjištění více informací souvisejících s postupy OČTŘ využila zákon č. 106/1999 Sb. Již téměř rok se snažím získat od PČR informace a v současné době mám podanou správní žalobu proti rozhodnutí PČR o odložení žádosti o informace. Taktéž jsem rozhodnuta podat podnět příslušnému orgánu (nikoliv trestní oznámení) na prošetření vedení celého TŘ s mým synem. Rozhodně se nehodlám ztotožnit s aplikovanými postupy, kdy jsou porušována ústavou chráněna práva. Dosud jsem nikdy nic takového nekonala, ale teď musím. Nehodlám přihlížet zneužívání práva.
Jsem přesvědčena, že mnoho rodičů netuší, do jakých problémů se jejich děti (díky internetu) zcela bezelstně, z pouhé nevědomosti, nerozvážnosti a neznalosti trestního zákoníku, poblázněni pubertou a touhou poznávat, objevovat opačné pohlaví, můžou dostat. Taktéž jsme netušili a je mi upřímně líto všech dětí a jejich rodičů, kteří by měli zažít to co my. Podle výzkumu uskutečněného v roce 2017 Univerzitou Palackého v Olomouci by se do stejné situace mohlo dostat více než 60% dětí (výzkumný vzorek čítal celkem 4 878 dětí), což je alarmující. Jsem názoru, že OČTŘ by měly před samotným stíháním "dětí" (podle TZ dítě je do 18 let) upřednostnit prevenci.
Děkuji za odpověď. Hana

 

ODPOVĚĎ:
O náhradu škody by měl žádat ten, kdo právní zastoupení uhradil s ohledem na datum, kdy bylo hrazeno. Za období, kdy byl syn nezletilý, byste tedy měla žádat odškodnění Vy jako jeho zákonný zástupce, který zastoupení hradil a za období, kdy byl syn již zletilý by měl žádat odškodnění přímo on.

 

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Trestní soud se zproštěním viny u nezletilé osoby a požadavek na náhradu za advokáta, advokátní zastoupení u soudu - žádá o náhradu již dospělý potomek nebo rodič, který uhradil advokáta?