Počet stránek ve webu: 39.928

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

V pátek 15.6.2018 jsem byl účastníkem dopravní nehody na silnici 112 u křižovatky na Boušice směrem z Benešova, následně jsem byl převezen vrtulníkem do FN v Motole. Řidič OA přede mnou blikal doprava a já se držel u středové dělící čáry v závěsu za ním s tím úmyslem, že jakmile začne odbočovat doprava, vyhnu se mu zleva. Ovšem na poslední chvíli si řidič rozmyslel směr a odbočil vlevo.

Byl jsem zaskočen, že změnil svůj úmysl odbočovat vpravo, a strhl jsem řízení doleva do protisměru a následně došlo ke srážce s OA. Já čelně, a OA levým bokem. Na vše si pamatuji (neměl jsem otřes mozku). Předjíždět řidiče OA přede mnou jsem v úmyslu neměl (před křižovatkou byla i cedule se zákazem předjíždění).
Jezdím opatrně a jsem opravdu rád za to, že jsem přežil, obdobné nehody jsou většinou fatální. Dle první informace z policie jsem prý předjížděl v zákazu. Poradíte mi prosím s výpovědí na policii, že jsem to v plánu neměl? Oprava motocyklu bude velice nákladná (75.000 Kč  a více), a nerad bych ji hradil v plné výši. Těším se na Vaši odpověď. Děkuji, Zdeněk

 

ODPOVĚĎ:
Dle § 21 odst. 1 Zákona č. 361/2000 Sb. , při odbočování na křižovatce musí řidič dávat znamení o změně směru jízdy; při odbočování nesmí ohrozit řidiče jedoucí za ním a musí dbát zvýšené opatrnosti. Znamení o změně směru jízdy musí řidič dávat včas před započetím jízdního úkonu s ohledem na okolnosti provozu na pozemních komunikacích, zejména na řidiče jedoucí za ním a na povahu jízdního úkonu.
Ze strany řidiče tak došlo k porušení tohoto pravidla. Další porušení je pak na Vaší straně, a to že jste nedodržel zákaz předjíždění. Dochází tak ke střetu dvou porušení.
Podobné střety dvou porušení byly rozhodovány v mnoha soudních sporech, např. rozhodnutí Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 3159/15 (předjíždění kolony vozidel v křižovatce) či rozhodnutí Nejvyššího správního soudu sp. zn. 2 As 66/2016 (předjíždění při odbočování).
V takových situacích bývá řešen tzv. princip omezené důvěry, „podle něhož po účastníkovi silničního provozu nelze spravedlivě požadovat, aby bez dalšího předpokládal možné porušení pravidel tohoto provozu jinými účastníky a aby tomu přizpůsobil své počínání“.
Pro Vás může být významným rozhodnutím rozsudek Nejvyššího soudu, dle kterého „ten kdo porušil výrazným způsobem pravidla provozu na pozemních komunikacích, se principu omezené důvěry nemůže dovolávat“ (rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 8. 2008, č. j. 5 As 32/2008 – 51).
Pro Vás tedy bude podstatné argumentovat tak, že primární chyba byla na straně druhého řidiče, který oproti důvodnému očekávání změnil náhle směr a nedodržel povinnost zkontrolovat, zda může odbočit či nikoliv. Nicméně nelze příliš očekávat, že byste se na škodě nijak nepodílel.

 

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Odpovědnost za škodu u řidiče, který zapnul blinkr na opačné straně než kam odbočoval