Počet stránek ve webu: 41.270

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Na konci května 2016 mě napadl pes a prokousl mi lýtko, stále se ještě léčím – pročetla jsem si Vaše informace na Internetu, není mi ale jasné, proč nemohu požadovat po majitelce psa odškodné, bolestné a navíc na ni podat trestní oznámení (už z důvodu jejího arogantního chování), když je případ zaznamenán u Policie.

http://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/obcanske-pravo/odpovednost-za-skodu-nahrada-skody/14759-postup-pri-odskodneni-pri-pokousani-psem.html Děkuji, Ladislava

ODPOVĚĎ:
Věc můžete řešit v rámci soukromoprávního sporu - tedy podat žalobu na náhradu škody na zdraví a domáhat se nároků, které jsou vyčerpávajícím způsobem uvedeny ve Vámi uvedeném odkazu. K tomu lze samozřejmě podat i trestní oznámení na majitelku psa, kdy by tento incident mohl být vyhodnocen minimálně jako ublížení na zdraví z nedbalosti. V rámci trestního řízení by majitelce psa mohl být uložen trest za spáchaný trestný čin (tedy např. obecně prospěšné práce, nepodmíněný trest s podmíněným odkladem, apod.), ale pokud byste v době, kdy byste podala trestní oznámení, již řešila náhradu škody u civilního soudu, nemohla byste se v rámci trestního řízení domáhat, aby majitelce psa trestní soud uložil povinnost Vám škodu nahradit, neboť není možné, aby o téže věci jednaly dva soudy zároveň. Jinak pokud je škoda hodnověrně doložena platí, že o nároku na náhradu škody může rozhodnout i trestní soud a vedle trestu tak uložit pachateli i povinnost nahradit škodu. Pokud bude výše škody ovšem pro trestní soud sporná, odkáže poškozeného na to, aby si podal civilní žalobu na náhradu škody, neboť na rozdíl od civilního soudu není povinností trestního soudu detailně škodu zkoumat, to činí až civilní soud. Trestní soud primárně ukládá trest.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 69 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.