Počet stránek ve webu: 43.214

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Rád bych se zeptal, jestli je legální v hotelové recepci žádat o předložení OP a opsat si číslo OP nebo si průkaz oskenovat? Jedná se o citlivé údaje, na jejichž základě může kdokoli například požádat o úvěr na mé jméno, což se jednomu mému kolegovi opravdu stalo. Děkuji předem za odpověď.

ODPOVĚĎ:
Odpověď na Váš dotaz rozdělím do dvou částí:
1/ Scanování či kopírování občanského průkazu:
Pořizování kopií občanského průkazu bez souhlasu jeho držitele je v § 39 písm. c) zákona o občanských průkazech jednoznačně zakázáno:
"Zakazuje se
...
c) pořizovat kopii občanského průkazu bez souhlasu držitele občanského průkazu"
2/ Opsání (zaznamenání) čísla občanského průkazu:
Poskytovatelé ubytovacích služeb jsou povinni zaznamenat číslo občanského průkazu (či obdobného průkazu totožnosti) ve dvou případech, a to:
a/ Při ubytování cizinců:
Dle § 101 zákona o pobytu cizinců na území ČR je poskytovatel ubytovacích služeb povinen vést domovní knihu, do které musí být (mimo jiné) zaznamenáno i číslo průkazu totožnosti (například tedy občanského průkazu). Je proto legitimní, pokud ubytovatel požaduje od hosta předložení občanského průkazu, aby ověřil, zda se jedná či nejedná o cizince (číslo občanského průkazu pak musí zaznamenat pouze tehdy, pokud se o cizince jedná).
b/ Při vybírání místního poplatku z pobytu:
Pokud je v dané obci vybírán místní poplatek z pobytu, je poskytovatel ubytovacích služeb povinen zaznamenat číslo občanského průkazu hosta do zvlášť vedené evidence. Konkrétně dle § 3g/1 a 2 písm. d) bodu 1. zákona o místních poplatcích platí, že:
"Plátce poplatku z pobytu je povinen vést v listinné nebo elektronické podobě evidenční knihu za každé zařízení nebo místo, kde poskytuje úplatný pobyt. Do evidenční knihy zapisuje údaje týkající se fyzické osoby, které poskytuje úplatný pobyt.
Údaji podle odstavce 1 jsou
d) číslo a druh průkazu totožnosti, kterým může být
1. občanský průkaz"
Pouze ve shora uvedených dvou případech je tedy poskytovatel ubytovacích služeb povinen zaznamenat číslo průkazu totožnosti. Scanování (či jiné kopírování) občanského průkazu je v takových případech nadbytečné (zákon takový postup nepožaduje), přičemž bez souhlasu držitele občanského průkazu by se tak ani nemělo dít.
Je nicméně pravdou, že poskytovatelé ubytovacích služeb vyžadují často opsání čísla občanského průkazu pro potřeby jednoznačné identifikace hosta - například pro případ jeho odpovědnosti za způsobenou škodu.
_____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 269/2021 Sb. , o občanských průkazech
zákon č. 326/1999 Sb. , o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů
zákon č. 565/1990 Sb. , o místních poplatcích

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.