Počet stránek ve webu: 42.421

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Potřebuji zjistit, jakým způsobem mohu zastupovat tatínka, který má demenci. Potřebuji momentálně hlavně vyřizovat věci s lékaři, konzultovat jeho zdravotní stav, objednávat k lékaři, být tam s ním a mluvit za něj, pokud toho ten den není schopen. Zatím se u lékařů vyjádřit dokázal, aspoň z většiny, když si na něj lékaři udělali čas a dali mu prostor.

Hodně ale ani nevím, protože mne nepustili do ordinace. Telefonovat nebo psát maily o konzultaci není schopen, potřebuji toto psát za něj, aby mi ale také někdo odpověděl jinak, než že to se mnou nebude řešit. Další okruh je dopomoc v rámci banky, zatím má ještě vlastní účet, ale potřebuji aspoň, aby mohl podepsat, abych mohla měnit příkaz na nájem bytu apod. nebo jeho peníze vložit na nějaký lepší úrok, v případě potřeby vybrat např. na rehabilitaci apod. Rovnou říkám, že nejsem sup, nechci tatínka zbavit práv, jen potřebuji být s ním a pomoci mu vždy s vyjádřením, nebo za něj mluvit, protože vím, co by chtěl. A abych na toto vše měla nějaké jasné právo/potvrzení, abych byla vyslyšena. Pokud nějaké řešení pro tyto situace existuje, prosím o přesné sdělení, co mám kam donést, co přesně dělat a jak postupovat. Tatínek prakticky nemůže chodit, nemohu jej tahat někam zbytečně. Taky bych byla ráda za info o nějakém časovém horizontu případného vyřízení, hodně se zhoršil, potřebuji některé záležitosti řešit prakticky hned. Předem moc děkuji za radu. S pozdravem Róza.

 

ODPOVĚĎ:
V dané situaci existuje několik způsobů, jakým můžete svého tatínka zastupovat. Ve Vaší situaci by bylo asi nevhodnější tzv. zastoupení členem domácnosti. Zastoupení členem domácnosti představuje způsob ochrany zájmů dospělé osoby, které brání duševní porucha samostatně právně jednat. Pokud byste se stala zástupcem Vašeho tatínka, mohla byste ho zastupovat při jednání s fyzickými, právnickými osobami a orgány veřejné moci v obvyklých záležitostech. Zástupcem se může se souhlasem soudu stát potomek, předek, sourozenec, manžel nebo partner, nebo osoba, která před vznikem zastoupení žila se zastoupeným ve společné domácnosti nejméně tři roky.
Zástupce musí dát zastoupenému na vědomí, že ho chce zastupovat, a srozumitelně mu vysvětlit povahu a následky zastoupení. Zastoupení však vzniká až schválením soudem. Soud se při svém rozhodování musí podle svých nejlepších možností pokusit zjistit stanovisko zastoupeného.
Zástupce je oprávněn zastupovat zastoupeného v běžných záležitostech a nakládat s jeho financemi v rozsahu potřebném pro obstarání obvyklých záležitostí, jak to odpovídá životním poměrům zastoupeného. Přihlíží se tedy k životnímu stylu, jaký vedl zastoupený předtím, než mu nemoc začala bránit v samostatném právním jednání. Pokud se tedy chcete stát zástupcem Vašeho tatínka a zastupovat ho při jednání se zdravotnickými zařízeními, bankami a dalšími úřady, bude zapotřebí podat k soudu návrh, aby Vás ustanovil tatínkovým zástupcem. Se sepsáním takového návrhu Vám mohou pomoci například pracovníci občanských poraden či oblastních charit, které zpravidla nabízí bezplatné právní poradenství.
Další možností zastupování je omezení svéprávnosti Vašeho tatínka, kdy byste se stala jeho opatrovníkem - i v tomto případě by musel o omezení svéprávnosti a Vašem opatrovnictví rozhodnout nejprve soud. V zásadě ale platí, že by soud měl vždy volit spíše mírnější opatření před opatřením, které člověka více omezuje. Více informací o dalších možnostech zastupování Vašeho tatínka najdete například zde: https://www.nzip.cz/clanek/1305-demence-pecujici-jak-nemocneho-zastupovat.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.