Počet stránek ve webu: 39.116

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mám matku, které za 5 dní (10.5.2018) bude 76 let. Posledních cca 5 let na ní bylo znát, že začíná být pozvolna odtržena od reality a že má demenci. Z toho za posledních cca 7 měsíců (od 12/2018) se její psychický stav zhoršuje poměrně rychle. Protože začala dělat věci, které už jí ubližují, podala jsem návrh na omezení její svéprávnosti.

Jen namátkou - přestala dodržovat hygienu, přestala udržovat jakoukoliv čistotu doma, prodala svůj druhý byt - v Mostě - byt v hodnotě cca 700.000 Kč za částku 200.000 Kč - ovlivněna makléřem, který si, díky nízké ceně bytu, naúčtoval provizi 60.000 Kč. Dále přestala chodit k lékaři atd. Předtím prodala pod cenou svůj byt v Plzni a koupila si nadhodnocený byt v Lounech (stále stejný makléř). Byt v Lounech darovala mému nejstaršímu synovi. A tady je kámen úrazu. Můj syn, který moji matku - svoji babičku - viděl od roku 2011 jednou v roce 2012 (na její sedmdesáté narozeniny), podruhé v roce 2017 (její sedmdesáté páté narozeniny) - a to jsem ho ještě musela přesvědčovat, aby k ní jel, jinak s ní byl v kontaktu tak jednou za dva měsíce po telefonu. Potřetí ji viděl letos (2018), když mu právě nechala přepsat byt v Lounech - v tom moje matka nyní bydlí. Soud nařídil vyšetření mojí matky znalcem - psychiatrem. Můj syn v obavě, aby při prokázání, že moje matka jedlouhodobě nesvéprávná, nepřišel o byt v Lounech, poslal na soud v Lounech přípis, kam napsal, že moje matka je naprosto v pořádku a že jsem návrh podala jen kvůli tomu, aby byla smlouva na byt pro něj neplatná. Ale to není pravda. Já jsem v návrhu jasně uvedla, že navrhuji omezení svéprávnosti v tom, aby za ni opatrovník (moje nejstarší dcera Romana 35 let) mohl rozhodovat v tom, že moje matka bude navštěvovat lékaře - kardio, neurologie, ortopedie, diabetologie - prostě ty, ke kterým má chodit na pravidelné kontroly a nechodí a v tom, že může sama denně utratit částku maximálně 3.000 Kč a aby nemohla podepisovat smlouvy. Nebýt u toho, tak by bývala podepsala naprosto nevýhodnou smlouvu s jiným dodavatelem elektřiny. Stejně tak jako se na poslední chvíli podařilo zabránit tomu, aby podepsala smlouvu se "šmejdy" - na deky, které se normálně prodávají za třetinu ceny. Bohužel o realitním makléři, který postupoval víc než neeticky, jsme se dozvěděli pozdě. A napsala jsem i to, že jsem ráda, že byt je napsán na syna, protože tak nehrozí, že by byt někomu prodala a zůstala na ulici. Na základě přípisu od syna mi přišlo od soudu, že mi ukládají povinnost předložit lékařskou zprávu o duševním stavu mé matky. Tuto zprávu nemám a ani mít nemohu. V návrhu jsem psala, že matka odmítá chodit k lékaři, takže by byl problém dodat jakoukoliv zprávu o jejím zdravotním stavu. Nicméně jsem na netu dohledala, že podle nálezu Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 4260/16, ze dne 11.7.2017, nemůže soud přenášet důkazní břemeno na navrhovatele. Navíc v době, kdy je ochrana osobních údajů na prvním místě ani netuším, jak by se mi, i v případě, že by moje matka k lékařům chodila, podařilo dostat její zdravotní zprávu. Děkuji za pomoc a přeji hezký den. Lada

ODPOVĚĎ:
Jak správně odkazujete na poměrně nové rozhodnutí Ústavního soudu, sám soud odpovídá za úplné zjištění skutkového stavu věci tak, aby bylo najisto postaveno, zda posuzovaná osoba má či nemá být omezena ve svéprávnosti. Obecný soud nemůže své povinnosti přenášet na navrhovatele tedy Vás. Prostor pro uložení povinnosti předložit lékařskou zprávu se nabízí podpůrně, a zejména pro případy tzv. šikanózních (zjevně neodůvodněných) návrhů na zahájení řízení.
Nicméně toto rozhodnutí také rozlišuje, zda byl podán návrh na zahájení řízení o omezení svéprávnosti, kdy v takovém případě je možné vyžadovat předložení lékařské zprávy, a podnět k zahájení takového řízení, kdy soud naopak sám posoudí, zda jsou naplněny podmínky pro zahájení řízení o omezení svéprávnosti a sám je povinen zjistit, zda je u dané osoby potřeba omezit svéprávnost v jejím zájmu.
Ovšem i za situace, kdy byl z Vaší strany podán návrh na zahájení řízení (tedy nikoliv pouze podnět), by soud neměl postupovat striktně podle textu zákona, ale měl by právě zhodnotit, zda se nejedná o případ, ve kterém je nezbytné omezit svéprávnost i za situace, kdy nebude předložena lékařská zpráva od navrhovatele.


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Musí navrhovatel omezení svéprávnosti (omezení způsobilosti k právním úkonům) dokázat duševní nesvéprávnost osoby?