Počet stránek ve webu: 40.192

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
V lednu 2010 jsem si pronajala nebytový prostor, za účelem provozování herny s barem. Tento prostor jsem si pronajala v dobré víře, že je již jako herna a bar zkolaudován. Ve smlouvě, kterou jsem s pronajímatelem uzavřela, jsme se dohodli, že tento nebytový prostor budu využívat ke kavárenské a pohostinské činnosti - kavárna, bar, nonstop herna... - uzavřená na dobu určitou do 2020.

V současnosti jsem se však dozvěděla, že uvedené prostory řádně zkolaudovány nebyly a nebude to ani příslušným orgánem povoleno, byly zkolaudovány jako solární studio a také tak provozovány. Tímto jsem tedy byla uvedena v omyl. Nemohu tam provozovat danou činnost a tudíž smlouva by měla být neplatná?
Dostala jsem se dále k informaci, že přestože prostory nebyly zkolaudovány, bylo tam povoleno provozování výherních hracích přístrojů a schválen v herně řád herny a předložené herní plány. Navíc tam herna provozována byla původním nájemcem, pravděpodobně načerno.
Tímto bych Vás chtěla zdvořile požádat o Vaši odbornou radu, jak v této věci dále postupovat, či alespoň jak postupovat či kde nalézt odpověď. Jaké předpisy tuto problematiku upravují? Je možné se proti tomuto jednání nějakým způsobem bránit?
Velice Vám děkuji za odbornou radu, Simona


ODPOVĚĎ:
Právní úprava obsahuje kusé ustanovení v § 39 občanského zákoníku. Tato smlouva odporuje stavebním předpisům, neboť prostory nebyly zkolaudovány pro tento druh podnikání a proto je smlouva neplatná.