Počet stránek ve webu: 40.205

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Jsem vlastníkem (resp. moje s.r.o.) nebytových prostor (samostatné nebytové jednotky zapsané v katastru nemovitostí) v domě a současné s tím i ideálního podílu na společných prostorách a pozemků, na kterém celý dům stojí. Požádal jsem předsedu společenství vlastníků o souhlas s umístěním schránky ve společných prostorách domů (u ostatních schránek), a ten uvedl, že s umístěním výbor společenství vlastníků nesouhlasí (ve vedlejším vchodě stejný výbor souhlas ve stejně situaci vydal).

Na můj dotaz proč výbor nesouhlasí uvedl, že předpokládal, že si nebytové jednotky v domě zakoupí vlastníci bytu kteří schránky mají (což je nesmysl už jen proto, že je v domě více nebytových jednotek než bytu a jen nepatrnou část vlastní stejní vlastníci jako byty). Pro úplnost dodávám, že členové společenství vlastníků na žádné schůzi o udělení souhlasu/nesouhlasu vůbec nehlasovali a tak rozhodnutí možná vydal předseda společenství sám dle své nálady. Chci se zeptat, jestli je možné nějak soudně napadnout jeho vyjádření, resp. se dožadovat souhlasu s umístěním schránky či hlasování na schůzi společenství vlastníků a pokud ano, zdali dokážete (samozřejmě jako placenou službu) připravit žalobu apod., samozřejmě bych dodal více podkladů, výpis z katastru.
Rád bych věděl, jaká je naše situace, tedy jestli na něj můžeme tlačit a jsme v právu, nebo jestli máme spíše přijít s lahví vína a prosit o souhlas. Děkuji, Martin
 

V prvné řadě se můžete odvolat ke členské schůzi. Ta musí projednat stížnosti a odvolání. Rozhodnutí předsedy se nezakládá na žádném právním předpisu, proto můžete umístění schránky vyžadovat. Jde o základní potřebu jak bytu, tak nebytového prostoru mít k dispozici schránku, proto je její nepovolení v rozporu se smyslem zákona. Družstvo může pouze stanovit místo, kde bude umístěna, avšak v prostoru dalších schránek je místo zvoleno zcela vhodně.