Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Manžel vlastní jednu polovinu bytu, ve které máme i trvalé bydliště a bydlíme tam. Má několik exekucí, ale žili jsme v domnění, že se exekuce formou srážek ze mzdy splácí a nyní jsme zjistili, že na tuto polovinu bytu je vyhlášena elektronická dražba. Dočetli jsme se však, že není běžné přistoupit k dražbě, když dluh bez příslušenství nepřesahuje 100.000 Kč a dlužník v něm má bydliště.

Nevíme, zda je to ale pravdivá informace. A zajímá nás, zda je možné toto nějak napadnout a bránit se. Dluh bez příslušenství je cca 60.000 Kč. Druhou polovinu bytu její majitelka v žádném případě prodat nechce a nehodlá.   Je pro zájemce vůbec zajímavé kupovat pouze jednu polovinu bytu. A kdyby se tak stalo, jaká z toho pro nás plynou rizika.   Předem moc děkuji za odpověď, je pro nás velmi důležitá. Čas, který odpočítáváme do data konání dražby je pro nás velmi těžký, stresující a nešťastný. Michaela.

 

ODPOVĚĎ:
Dle ust. §336i odst. 2 občanského soudního řádu Soud zastaví výkon rozhodnutí prodejem nemovité věci, ve které má povinný místo trvalého pobytu, pokud výše pohledávek oprávněného, těch, kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění, a přihlášených věřitelů povinného k okamžiku zahájení dražebního jednání nepřesahuje 100.000 Kč bez příslušenství. To neplatí, jedná-li se o pohledávku výživného, pohledávku za náhradní výživné podle jiného zákona nebo pohledávku náhrady újmy způsobené poškozenému ublížením na zdraví či trestným činem nebo by to odporovalo dobrým mravům. Musíte tedy u soudního exekutora zjistit, zda tomu tak ve Vašem případě a pokud ano, podáte bezodkladně návrh na částečné zastavení exekuce prodejem ½ podílu na dotčených nemovitostech. Pokud dojde k vydražení dotčeného podílu, stane se jeho vlastníkem vydražitel (případně předražitel), vlastník druhé poloviny má předkupní právo v tom smyslu, že mu stačí dorovnávat a nemusí přihazovat. Pokud se dotčený podíl vydraží, nebudete mít (Váš manžel již žádné oprávnění v bytě bydlet, leda byste měli s majitelkou druhé poloviny nájemní či jinou užívací smlouvu. V každém případě Vám doporučuji obrátit se na právníka z řad advokátů (www.advokatikomora.cz), který Vám poradí, jak postupovat.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.