Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Jsou proti mě vedena celkem čtyři exekuční řízení, tři nabyla právní moci před více jak deseti lety a u čtvrtého uplyne deset let od nabytí právní moci v prosinci 2023. Exekutorský úřad JUDr. Beneše v rámci exekučního řízení z roku 2010 vydal dne 4. a 5.5.2023 celkem 6 exekučních příkazů na všechny moje bankovní účty, včetně zrušených a neexistujících.

Škody mně žádné nevznikly, všechny zablokované účty jsou účty mrtvé, bez jakéhokoliv pohybu peněz mnoho let nebo vůbec neexistující. U zmíněného EP exekutorský úřad JUDr. Beneše poslal exekuční příkazy přes datové schránky peněžním ústavům 4. až 5. května a mně, jako povinnému, přes datovou schránkou až 9. května večer. O existenci nových EP jsem se tedy dozvěděl už 5. 5. 2023 od bankovních ústavů, které účty na základě EP zablokovaly.   Otázka: Jsou moje exekuce s nabytím právní moci starší 10 let ještě stále právně platné? Musím sám požádat o jejich ukončení?   A podotázka: porušil platné předpisy exekutor JUDr. Beneš, když zaslal exekuční příkazy peněžním ústavům do datových schránek o 4-5 dní dříve, než mně, také do datové stránky, jako povinnému?   Děkuji. Ignác.

 

ODPOVĚĎ:
Soudní exekutor vždy nejprve zablokuje exekvovaný majetek a pak o tom zpravuje dlužníka, takže dle Vámi uvedeného postupu bylo v pořádku, že jste obdržel informaci o nově vydaných EP později než došly peněžním ústavům. Exekuce jsou vedeny deset a více let řádně, pokud dlužník svůj dluh včetně nákladů neuhradil, nicméně od 1. 1. 2023 lze zastavit tzv. bezvýsledné exekuce. To jsou takové, v nichž za posledních 6 let po právní moci usnesení o nařízení exekuce nebylo vymoženo ani to, co byl postačovalo na úhradu nákladů exekuce a zároveň touto exekucí není postižena nemovitost.
V tomto případě vyzve exekutor oprávněného, aby ve lhůtě 30 dnů sdělil, zda souhlasí či nesouhlasí se zastavením exekuce. V případě, že lhůta k vyjádření uplyne marně nebo oprávněný bude souhlasit, exekuce bude zastavena. Pokud oprávněný vyjádří nesouhlas se zastavením exekuce, bude vyzván k zaplacní zálohy 500 Kč (pokud nejde o výživné pro nezletilé dítě nebo ve věci újmy způsobené trestným činem či v důsledku pracovního úrazu či nemoci, kde se zálohy ze zákona neplatí). Exekuce by tak pokračovala dále. Doporučuji obrátit se na exekutora, resp. na oprávněné v jednotlivých řízeních, zda byli/budou vyzváni, zda souhlasí se zastavením exekuce, pokud uvedené splňuje dané podmínky.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.