Počet stránek ve webu: 42.413

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Postavila jsem černou stavbu (neúmyslně, měla jsem ohlášení stavby, ale stavba je o 1,5 m vyšší než 5 m), na kterou jsem nezískala dodatečné povolení stavby (rozhodnutí SÚ zasláno na základě plné moci mojí zástupkyni, ta mi jej však nepředala a tak vše nabylo právní moci - podala jsem žalobu u soudu, jelikož plná moc výslovně neobsahuje, že smí úřad posílat písemnosti mojí zástupkyni).

Celý loňský rok 2022 jsem řešila se SÚ, jak stavbu zlegalizovat (čas do tří let od nabytí právní moci - u mě 28.5.2023). Nakonec jsem získala souhlas obce, zpracovatele ÚP, koordinovaná stanoviska a nechala vypracovat nový projekt. Domluvila jsem si osobní schůzku na SÚ, kde jsem 26.9.2022 oznámila, že podám Žádost o dodatečné povolení stavby se všemi náležitostmi, které stavební řád vyžaduje. Vedoucí SÚ o tomto se mnou normálně diskutovala. Dále jsem osobní schůzkou řešila 25.1.2023 na SÚ pokutu č. 2 za neodstranění stavby, na kterou se odvolávám (zatím nerozhodnuto - nadřízený orgán KÚSK, pokuta č. 1 je u soudu). Dne 26.1.2023 přišla ze SÚ odpověď, že zastavuje řízení o mojí Žádosti o dodatečné povolení stavby pro právní nepřípustnost. Proti tomuto se také momentálně odvolávám na KÚSK. Minulé pondělí mi do datovky došel příkaz soudního exekutora na splnění povinnosti odstranit stavbu do 30 dnů včetně plomby na nemovitost, na jejímž pozemku stavba stojí. Je vůbec možné, aby mi bez předchozího upozornění a bez vyřešení celého případu (podána soudní žaloba, čekám na rozhodnutí KÚSKu) byla zaslána exekuce? Jak mám dále postupovat? Neustále se dočítám, že odstranění černé stavby by mělo být jako poslední řešení (mám souhlasná stanoviska, stavba v daném místě stát může) a přesto tvrdě narážím na stavebním úřadě. Pokud by vás můj případ zaujal, bydlím v Praze.

 

ODPOVĚĎ:
Co se týče zahájené exekuce, je z právního hlediska vše v pořádku. Je totiž nutné si uvědomit, že:
- odvolání jste podala proti usnesení o zastavení řízení o žádosti o dodatečné povolení stavby,
- exekuční příkaz se ovšem opírá o jiné správní rozhodnutí (a to o pravomocný a tudíž i vykonatelný příkaz k odstranění tzv. černé stavby).
Skutečnost, že jste se odvolala proti usnesení o zastavení řízení o dodatečném povolení stavby tedy nemá žádný vliv na fakt, že zde existuje vykonatelné rozhodnutí ukládající Vám povinnost předmětnou stavbu odstranit - jelikož jste pak toto rozhodnutí neuposlechla, bylo přistoupeno k exekuci.
V tuto chvíli Vám v první řadě doporučuji kontaktovat advokáta:
www.advokatikomora.cz
(a to advokáta zabývajícího se oblastí správního, popř. stavebního práva) - samozřejmě pokud již advokáta nemáte. S jeho pomocí se můžete pokusit iniciovat u stavebního řízení obnovu řízení, popř. vydání nového rozhodnutí (ve smyslu § 100 a násl. správního řádu) - tímto způsobem by mohlo být (teoreticky) možné "vzkřísit" řízení o dodatečném povolení stavby, resp. vydat rozhodnutí, na jehož základě by byla předmětná stavba dodatečně povolena.
O tom, že jste učinila (resp. v nejbližší době učiníte) tento procesní krok, je nezbytné informovat orgán vedoucí exekuci - aby v ní nebylo pokračováno (jelikož je možné, že důvod pro její zahájení posléze odpadne).
____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 500/2004 Sb. , správní řád

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.