Počet stránek ve webu: 40.256

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Na katastru nemovitostí ČR je příkaz k prodeji nemovitosti na byt, kde bydlím a mám trvalé bydliště. Exekuce o celkovém dluhu cca 16.000 Kč. Nesplňuje limit 30.000 Kč k prodeji nemovitosti v exekuci. Jak mám postupovat? Podat k obvodnímu soudu návrh na zrušení příkazu k prodeji?

Nebo návrh na zrušení exekuce? Nebo jak mám pojmenovat ten návrh? Také jestli se mohou sloučit jistiny u exekutora a pak platí sloučené jistiny a mohou sloučené překročit limit 30.000 Kč k prodeji nemovitosti? Nebo každá zvlášť? Děkuji.

 

ODPOVĚĎ:
Dle ust. § 336i odst. 2 o. s. ř. ve znění od 24.4.2020 Soud zastaví výkon rozhodnutí prodejem nemovité věci, ve které má povinný místo trvalého pobytu, pokud výše pohledávek oprávněného, těch, kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění, a přihlášených věřitelů povinného k okamžiku zahájení dražebního jednání nepřesahuje 100000 Kč bez příslušenství. To neplatí, jedná-li se o pohledávku výživného nebo pohledávku náhrady újmy způsobené poškozenému ublížením na zdraví či trestným činem nebo by to odporovalo dobrým mravům. Jinými slovy, exekuce bude zastavena i bez návrhu poté, co bude přistoupeno k dražbě a součet jistin přihlášených pohledávek (tedy kohokoliv, komu dlužíte) nepřesáhne 100.000,- Kč. Jelikož tato skutečnost není známa až do zahájení dražebního jednání, to té doby exekutor (nebo soud) exekuci prodejem nemovitých věcí nezastaví. Pokud soudní exekutor učiní úkony vedoucí k prodeji nemovitosti, o čemž Vás musí informovat (vydá usnesení o znalce, usnesení o ceně a následně dražební vyhlášku), informujte se u soudního exkeutora, v jaké výši jsou přihlášené pohledávky. Pokud přesáhnou na jistině 100.000,- Kč, můžete soudnímu exekutorovi úspěšně podat návrh na částečné zastavení exekuce prodejem nemovitých věcí. Dále dle ust. § 24 zák. č. 191/2020 Sb. : Do 30. června 2020 soud neprovede výkon rozhodnutí prodejem nemovité věci, ve které má povinný místo trvalého pobytu. Tedy do této doby soudní exekutor žádné kroky vedoucí k prodeji nemovitosti, kde máte trvalé bydliště, neprovede.