Počet stránek ve webu: 40.287

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Řemeslník nedokončil zakázku ačkoliv mu byla vyplacena záloha 200.000 Kč. Okr. soudem v Č. Budějovicích byl odsouzen k náhradě-vrácení 102.385 Kč. a soudní řízení 30.812,80 Kč. Žalovaný nereagoval a tak bylo 7.12.2018 zahájeno exekuční řízení příslušným Exekutorského úřadu v ČB.

Dle sdělení tohoto EXÚ žalovaný nikde nepracuje a není ani veden v evidenci pro sociální podporu. Záloha byla poukázána na účet jeho současné přítelkyně, která podniká. Onen dlužník se v jejím podniku (vinárna a cukrárna) zdržuje prakticky celé dny - pracuje (na černo? ) a dle exekutora nemá žádný majetek. Prosíme o radu jak dále postupovat. Děkujeme.  

 

ODPOVĚĎ:
Soudní exekutor může zpeněžiz pouze takový majetek dlůužníka, o kterém se dozví. Pokud dlužník nepracuje (nebo nelegálně) a majetek oficiálně žádný nemá, nelze nic exekvovat. Existují však „nátlakové“ postupy některých exekutorských úřadů, které donutí dlužníka splácet „dobrovolně“. Je třeba provést exekuci prodejem movitých věcí, tedy zajistit majetek v místě, kde se dlužník zdržuje nebo kde by mohl mít uloženy své věci, v tomto případě místo podnikání jeho přítelkyně či místo jejího pobytu, pokud u ní bydlí. Dlužník zpravidla uhradá dluh či jeho část, jen aby mu exekutor (nebo jeho rodině) nezpeněžil majetek – pokud vlastnictví k majetku ostatní osoby v místě, kde se zdržuje dlužník, neprokáží, exekutor jej zpeněží, což lze odvrátit splacením dluhu. Doporučuji tak žádat soudního exekutora o provedení mobilární exekuce u jeho přítelkyně. V případě, že tak neučiní (nemusí), se potom obrátit na jiného exekutora.