Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mám obestavený účet exekutorem z Chomutova, a to z důvodu jednoho dluhu mého manžela, který vznikl 2013. Vzhledem k tomu, že manžel procházel insolvenčním řízením v letech 4/2012 až 4/2019, neřešil žádné jiné případy, kromě těch vzniklých v rámci insolvenčního řízení.

2017 jsme s manželem uzavřeli sňatek a nyní mi exekutor zablokoval účet u banky s telefonickým vysvětlením, že se jedná o společné jmění manželů, a proto našel exekutor důvod zablokovat účet. Na tento účet mi chodí jen podpora v nezaměstnanosti a to od 2/2019 a další jiné finanční zdroje nemám. Z  důvodů manželovy insolvence jsme neuzavřeli a nemohli uzavřít smlouvu o odděleném jmění manželů. Jednání exekutora považuji za protiprávní s ohledem na tu skutečnost, že mne žádným způsobem neinformoval o svých krocích, nevyzval mne k zaplacení dluhu manžela a jednoduše zabavil minimální finanční prostředky, které jsem měla na svém účtu. Žádám Vás laskavě o radu, jak postupovat v této situaci. Za Vaši odpověď předem děkuji. S pozdravem Petra.

 

ODPOVĚĎ:
Soudní exekutor postupoval v souladu se zákonem, pokud nejprve zajistil Váš účet a teprve následně Vás informoval o probíhajícím řízení – je to standardní postup. Výzvu k úhradě dluhu Vám musí poslat spolu s dalšími základními dokumenty, pokud tak neučinil vyzvěte jej k tomu. Po zjištění, o jaký manžela dluh se přesně jedná, kontaktujte věřitele a písemně mu sdělte, že jste o dluhu nevěděla a že s ním nesouhlasíte. Následně podejte návrh na částečné zastavení exekuce co do poloviny tohoto dluhu, jenž je exekován z Vašeho účtu. Tato opatření bohužel nezabrání v tom, aby Vám exekutor zajišťoval účet až do splacení této jedné poloviny dluhu. Proto současně radím dohodnout se s Úřadem práce, aby Vám podporu vyplácel jinak (poštovní poukázkou například) a na účet nic neposílejte až do skončení exekuce.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.