Počet stránek ve webu: 40.205

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Můj syn na jaře 2016 zakládal firmu jako malý živnostník - zemědělec. Jelikož měl trvalý pobyt na obecním úřadě, který mu souhlas k vytvoření sídla firmy dát nemohl, tak o toto žádal mě. Já jsem mu souhlas na moji adresu nedala a to z důvodů jeho způsobu života (sázení, dluhy.). V té době si zařizoval nový podnájem a řekl mi, že se na souhlasu domluví s nájemcem.

Dohodu s nájemcem mi potvrdil. Následně mi začla do schránky chodit jeho pošta. Toto mi zdůvodnil tak, že moji adresu uvedl jako korespondenční, že jsou v domě, kde bydlí nějaké potíže s poštou (ztrácení...). Podnikání se mu nevydařilo, zadlužil se (vysoký úvěr...). Na začátku listopadu 2017 na moji adresu přišel elektronický platební rozkaz (do jeho rukou, částku tedy nevím), toto mě vedlo k tomu si ověřit, zda opravdu má adresa je pouze kontaktní. Bohužel jsem zjistila, že na mé adrese je synovo sídlo firmy. Na živnostenském úřadě ŽÚ je souhlas s podpisem (na první pohled je zřejmé, že není můj). Jakmile syn zjistil, že jsem toto odhalila, tak se mnou přestal komunikovat. Dnes (27.10.2017) mám potvrzeno, že sídlo firmy k dnešnímu dni změnil. Mám ale velké obavy, ze případná exekuce (peníze na splácení dluhů nemá) by mohla postihnout i mne. Proto žádám o radu jak se mohu chránit, pokud by mi toto hrozilo (jsem vážně nemocná samoživitelka nezletilého) mám řešit zfalšování dokumentu na ŽÚ a jakým způsobem? Navíc je tu i ta věc, že když mu toto projde, co si dovolí příště. Děkuji, Lenka

ODPOVĚĎ:
Na Vašem místě bych vše oznámila na příslušném živnostenském úřadu, a to, že jste synovi souhlas se zřízením sídla na Vaší adrese nikdy nedala, ale že on Váš podpis zfalšovat. Nejsem si však jista, zda nebude nutné celou věc s ohledem na zfalšování podpisu řešit i na policii nebo na přestupkové komisi. Kdyby exekutoři exekuci vymáhali v místě synova místa podnikání a Vy jste cokoli uhradila, tak by Vám vznikla škoda.
Dalším řešením by bylo, že pokud by exekuce na majetek syna byla nařízena, byla by nutné tento záznam z jednání se živnostenským úřadem poslat i exekutorovi, aby věděl. že Vás syn podpis zfalšoval a že k Vám chodit nemají a navíc bych exekutorovi i uvedla, kde se Váš syn zdržuje, ať si jeho dluhy vymáhá přímo na jeho adrese a je zabavován majetek syna a nikoli Váš.
V případě falšování podpisu může dojít ke spáchání trestného činu, a to nejčastěji trestného činu podvodu. Aby byla naplněna skutková podstata tohoto trestného činu, musí poškozené osobě vzniknout škoda, ve výši min. 5.000,- Kč. Pro Vaši jistotu je určitě lepší danou záležitost na Policii oznámit, a to i pokud dosud škoda nevznikla – budete mít písemný důkaz o tom, že došlo ke zpochybnění pravosti podpisu a toto můžete případně předložit exekutorovi.


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Zfalšování podpisu - souhlas se sídlem firmy na adrese cizí nemovitosti