Počet stránek ve webu: 40.654

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Soudním rozhodnutím bylo bývalému manželovi určeno platit měsíčně výživné na našeho syna. Tuto povinnost pravidelně neplní. Dluh na alimentech narůstal, proto jsem podala návrh na exekuci movitého majetku. Tato nabyla právní moci, ale protože jsem nebyla jediná, kdo takto učinil, je údajně nepravděpodobné, že exekuce proběhne.

Vztahuje se na toto rozhodnutí nějaká promlčecí lhůta? Také jsem opakovaně podala trestní oznámení pro neplnění vyživovací povinnosti. Soudní řízení pomohla pouze k doplacení aktuálního období. Momentálně otec platí výživné tak, aby se nedopustil 4 měsíčního soustavného neplacení, proto chci podat návrh na exekuci platu. Musím zde uvést aktuálního zaměstnavatele otce dítěte? Jak postupovat, když ho neznám? Popř. co se stane s návrhem, kde tyto údaje nebudou správné? Mohu do tohoto návrhu zahrnout i zatím neúspěšnou exekuci movitého majetku a jak? Děkuji, Tereza

ODPOVĚĎ:
Zákon říká, že pokud bylo právo uznáno pravomocným rozhodnutím soudu nebo jiného orgánu, promlčuje se za deset let ode dne, kdy mělo být podle rozhodnutí plněno. Dále také platí, že v jedné věci nelze vést více exekučních řízení, je proto nutné vyčkat až bude původní exekuční řízení ukončeno. Pak můžete podat nový návrh. Způsob provedení exekuce si určuje exekutor. Zaměstnavatele manžela znát nemusíte, je možné požádat exekutora, který by řízení prováděl, aby si tuto informaci zjistil sám. Narozdíl od Vás si tuto informaci může velmi snadno opatřit.